onsdag 11. mars 2009

Hva skjer etter den 28. oktober 2011?

Det kan være lurt å spørre Iliuka hva han mener om tilstanden i verden nå, med krisemaksimering over alt. Står vi foran knall og fall, eller er det en illusjon rundt oss som forfører oss.

Iliuka: Vi ser der oppvåknes til nye soloppganger. Vi ser den bliver óg at fornemme der finnes to soler. Vi ser der finnes óg nye balansens akser til hva der tales polare energier på sin Jord, og der finnes rotasjonens forendringer på sin klode. Derigjennom vil der óg skapes nye fruktbarheter, og derigjennom vil der óg skapes nye bevegelser, forflyttelser av menneskebarn i masser. Der finnes så at se alt meget mere på sin Jord hva der vil vokse under annen betingelser i frekvenser, i klimater og i magneto-energier. Konu Ekatah.

Ingen kommentarer: