tirsdag 28. juli 2009

Hvem straffer hvem

Utdrag fra kanalisering;
http://www.galactic2.net/kanal/kanali11.html

Husk da: Gud straffer ingen. Dere straffer dere selv. Når dere vet det, er det ikke da på tide at dere gir dere amnesti og frigjør dere fra en byrde som ikke lenger tjener noen hensikt? Takk deres skyggeside for at den har vært en så stor læremester og lært dere å leve ut alle avskygninger og nyanser i dere, og omtransformer den til lys. Lyset og skyggen er to sider av samme sak. Det er mørkt i et rom bare så lenge lysbryteren er slått av. Så finn lysbryteren dere slo av underveis. Og selv en lyspære som har gått, kan skiftes ut med et enkelt håndgrep!

Ingen kommentarer: