onsdag 5. august 2009

Å bli kvante - "Becoming Quantum"

Mer informasjon her: http://www.kryon.com/k_25.html

Det har skjedd et bevissthetsskifte på Jorda nå - vi har fått kvante-bevissthet. Det vil si at intellektet smelter sammen med følelsene. Når følelser og intellekt smelter sammen og ikke er atskilt lenger, har vi fått den effektive kvantebevisstheten. Bevisstheten som kan bevege seg i sirkel - i NÅ-sirkelen! Hvor mulighetene er uendelige. Denne bevissthets-endringen har pågått jevnt og trutt siden 1987. Noen av oss har allerede merket kvante-bevisstheten i arbeid! Den er ikke forutsigbar som den lineære bevisstheten, kvantebevisstheten er bevegelig og ukontrollerbar! Den lineære bevisstheten, som kun beveger seg på en linje, den er i avslutningsfasen. De grunnleggende endringer i menneskenaturen er forankret i menneskets DNA. Kryon forteller oss, at den menneskelige hjerne er designet til å tenke kvantemessig. Det er kun gjennom logikk og intellektuell balanse, at den biologiske synaps blir lineær. "The Human brain was designed to think quantumly. It is only through logic and intellectual balance that biological synapse becomes linear."

Ingen kommentarer: