mandag 28. desember 2009

Reorganisere tankene

Bevisstheten må alltid flyte - fortsette å ekspandere. Det vanlige i denne verden er; det jeg skaper, det eier jeg. Nei, vi eier alldeles ikke det vi skaper, sier Adamus. All skapelse trenger å bli frigjort - trenger å være fri. Når skapelsen er fri, gir den tilbake. Den blir som en gave som gis til evig tid, på nytt og på nytt. Akkurat som du, du har fri vilje, og du kan bruke dine ressurser som du selv ønsker. Synes du andre har for mye å si over deg, så er det også etter ditt eget ønske. Du gjør og sier det du vil med den frie viljen - den er energi og energien trenger å flyte. Energien flyter uansett. Den flyter videre. Din bevissthet er på samme måten. Den må ekspandere. Den bryr seg ikke om hvordan. Den kjenner ikke til himmel eller helvete; den bare Er. Den må flyte. Hvis den begrenses, kommer den til å eksplodere. Den skaper en stor katastrofe, hvis den må. Den bryr seg ikke. Den Er - og du og jeg Er - på samme måten! Energien til det menneskelige intellektet har et desperat behov for å ekspandere nå. Vi har tenkt på samme måte i mange millioner år, nå vil sinnet ekspandere. Det kan skape en konflikt for mennesket, allikevel vil sinnet ekspandere. Det vil. Reorganiser tankemønsteret ditt - slipp hjertet og tankene fri. Si høyt og inderlig; Jeg Er den Jeg Er.

Ingen kommentarer: