lørdag 14. februar 2009

Avslørende i Midt-Østen

Det kan være en ide å merke seg likhetene på begge sider i Midt-Østen idag. Vet vi egentlig hvem som er hvem, nå 60 år etter den epoken de aktualiserer og hegner om. Det startet innendørs med Gass(kammer) for 60 år siden, et annet sted i verden, og det fortsetter utendørs med Gaza(kammer) idag, 60 år etter! Likhetene forteller en sterk historie, som vi som tilskuere, må lære vår lekse av.

1 kommentar:

Unknown sa...

På begivenhetsplanet ser vi mye æksjn og turbulens. Motstridende krefter i evig strid.
Det er slik vi opplever verden også, gjennom motsetninger, ulikheter og forandring.
Det er ulikheter som definerer vår oppfattelse av tingenes verden.

Vi mangler evighetsperspektivet.
Når vi mangler evighetsperspektivet i vår oppfattelse mangler vi samtidig et ståsted for å betrakte begivenhetene.
Vi blir fanget i begivenhetene fordi vi mangler fundament.

Symbolspråk er et av evighetsplanets språk. Slik du trekker fram gass/gaza peker du på andre innfallsvinkler. Da begynner det å bli spennende, for kanskje falmer begivenhetsbildet et øyeblikk mens vi oppmuntres til å finne ut om det kanskje er en annen historie som fortelles.

Vi har alle lest om Askeladden som i sin skittensomme naivitet slumper til å vinne både kongeriket og halve prinsessa (hehe).
Vi flirer av Per og Pål som med sine posisjoner og muligheter burde ha større muligheter.
Men vi små av folket holder med den lille David. Som vinner til slutt.
Fordi han ser nytten i det tilsynelatende uvesentlige, det som Mammon overser.
Han vinner halve kongeriket (hva er den andre halvdelen?) og prinsessen (sin feminine side) og lever lykkelig alle sine dager.

Men jeg tror også at jo mer oppmerksomhet vi gir til Illuminati og konspirasjon og maktsentrering desto mer styrker vi disse kreftene.
Evighetstanker, Turid.
Fyll rommet rundt deg med evighetstanker og gå så ut i verden.