onsdag 27. november 2013

"SYNKRONITET – SLIK SYNKRONITET FUNGERER" - Asheville, North Carolina - 24. August, 2013

LIVE KRYON KANALISERING
"SYNKRONITET – SLIK SYNKRONITET FUNGERER"

Denne live kanaliseringen ble Gitt i North Carolina. 24. august 2013
For å hjelpe leseren, er denne kanaliseringen blitt gjennomgått på nytt [av Lee og Kryon] for å gi en enda klarere forståelse. Det som skjer live har ofte en underforstått energi i seg, som bærer en form for kommunikasjon som de trykte sidene ikke har. Så nyt dette forsterkede budskapet gitt i
Asheville, North Carolina i 2013.
Oversatt til norsk:  Solfrid Solera

Asheville, North Carolina
24. August, 2013

Den virkelige tittelen på denne kanaliseringen er "Slik Synkronitet Fungerer – Bortgangen av den Klokkeformete Kurve (The Way Synchronicity Works - The Demise of the Bell-shaped Curve)". Tror du at vi har evnen til å endre virkeligheten? Kan vi endre enkle ting, slik som "mulighetene" for dette eller hint, eller av det som de fleste mennesker kaller hell og lykke eller flaks? Kryon forteller oss at den Klokkeformete Kurve (normalfordelingskurve) er det som statistikerne kaller "naturlovene eller gjennomsnittslovene (*the laws of average)", men det representerer bare en energi som er statisk, og uten Menneskelig energi involvert.  Hva om vi kunne endre dette? Hva hvis det er meningen at vi skal endre dette? Dette er kanaliseringen som vil bidra til å forklare det.

*(Law of averages: Prinsippet eller Naturloven som rommer denne sannsynligheten vil innvirke på alle tilfeller i det lange løp. Law′ of av′erages: et statistisk prinsipp formulert av Jakob Bernoulli for å vise et mer eller mindre forutsigbart forhold mellom antallet prøvelser i en begivenhet og resultatene som følger av dette. Law of averages – en lov som bekrefter at sannsynlighetene i det lange løp vil bestemme gjennomføringen eller innsatsen.The law of averages er en lekmanns betegnelse benyttet til å uttrykke en overbevisning om at resultatene i en tilfeldig hendelse vil "jevne seg ut" i en liten prøve.)


Vær hilset, kjære dere, jeg er Kryon i Magnetisk Tjeneste. Enda en gang trer min partner til side. Vi har tidligere beskrevet kanalisering som en prosess som ærer Mennesket. Den benytter en flerdimensjonal, biologisk portal kalt pineal (pinealkjertelen), og den tillater det som er den kreative kilden inni deg å utvides. Dette er kanalisering. Kanalisering er tilgjengelig for menneskeheten og har alltid vært det. I denne nye energien, er den imidlertid tilgjengelig for svært ny informasjon, nye tanker, og nye prosesser som kommer din vei.

Før vi begynner på budskapet eller hva som helst som kommer til å bli lært bort, ønsker jeg å stille et spørsmål: Er det mulig at det er en intelligent kilde i deres Univers, i deres galakse, som har bidratt til å sette sammen det som dere ser her i dag? Er det mulig at det er en plan som er Menneskekjærlig og velvillig innstilt for Mennesket, fordi Mennesket er en del av denne kreative kilden? Er det mulig at du aldri er alene? Er det mulig at familien er litt annerledes enn du tror? Kanskje den til og med er enda større enn du tror? Er det mulig at hele budskapet jeg er i ferd med å gi dere er korrekt, ekte, sant og virkelig, og fra en kilde som er utenfor kroppen din og utenfor din virkelighet?

Det tok min partner [Lee] veldig lang tid å forstå at det ikke er noen triks her. Det tok lang tid for ham fordi "virkelighets" boksen som var skapt av sinnet som han kom ut av, krevde at det måtte være falskt og uekte, og at det ville bli negative konsekvenser av det han gjorde. "Gud snakker ikke til Mennesker på denne måten", var det mange som sa. "Det er et triks fra planetens mørke og det ønsker å invadere og fange din Sjel", var det mange som sa. Han lærte imidlertid raskt at hver eneste gang han åpnet sin pineal, så ble den portalen for Guds Kjærlighet. Det var alt han mottok i begynnelsen. Det var rent og ekte – det reneste han noensinne hadde opplevd – og det var samsvarende, alltid det samme. Det korrumperte og fordervet seg aldri, var selv aldri ensidig, forutinntatt eller tendensiøst, og ba aldri et Menneske om å gjøre noe som helst ut av integritet. Det var alltid lykkeønskende, Menneskekjærlig, velvillig innstilt, og representerte den virkelige åndelige familien. Det har aldri endret seg i løpet av 23 år.

Det er slik det skal være, kjære dere, og hvis du trenger et eller annet slags bevis på at dette er ekte, kanskje, og bare kanskje, vil du komme til å åpne denne delen av ditt Hjerte som du har evnen til å åpne og komme med en erklæring, "Jeg vil gjerne føle et eller annet. Jeg vil gjerne ha en bekreftelse i cellene mine som bekrefter gyldigheten av at dette er korrekt og sant". Det er da du kanskje vil begynne å føle frysningene som du bare kan motta når du vet at sannheten blir avslørt. Sannheten er enkel: Jeg kjenner deg; jeg kjenner til dine mange liv; jeg vet hva du går igjennom, gamle Sjel. Du er kjent for meg. Jeg ser deg nå.

Vi har gjort så mye sammen, likevel har du aldri sett ansiktet mitt eller mitt virkelige navn. Jeg er hos deg hele tiden, i følget som du kan telle i billioner. Vi er hos deg i de vanskeligste tidene du har hatt, gjennom tårene, gjennom sorgene, og ja, også når du feirer disse øyeblikkene hvor du velger å skåle i seier. Iblant er denne seieren god helse og iblant er det løsninger på problemer du har båret på et helt liv. Vi vet hvem du er. Du er aldri alene.

Systemet
Det er et system som partneren min har undervist dere i under disse møtene i mange år. Det er et system vi har nevnt i uttallige budskap, og vi har egentlig aldri viet en hel kanalisering til det på den måten vi gjør i dag. Dette er et system som de fleste av dere ikke engang vet hvordan dere skal bruke, likevel er det noen av dere som bruker det hele tiden. Dere vet bare ikke når dere bruker det, siden det ikke er intuitivt (umiddelbart erkjennende) i forhold til det som dere har lært.

Dette budskapet kommer til å handle om hvordan synkronitet fungerer, og vi vil gi det underteksten, "Bortgangen av den Klokkeformete Kurve"! [Kryon ler] Når noe skjer med deg som er bra, vil vennene dine rundt deg kanskje si, "Hvilken heldig person du er! Hva er sjansen for at dette skulle skje med deg?" Når du går inn i en vanskelig situasjon, noe som er vanlig for mennesker, slik som kirurgi, og du kommer ut med resultater som er positive over all forventning, vil vennene dine kanskje igjen utbryte, "Hvilken heldig person du er" Og så fortsetter du på en eller annen måte å være "heldig" gang på gang.

Kanskje du går et sted og så møter du tilfeldigvis akkurat den rette personen som kjenner noen andre som har akkurat den rette informasjonen som du var ute etter. Dette leder deg til å ende opp med akkurat det du ønsket. Hva er sjansen for det? Vennene dine er forbløffet! "Hvilken utrolig heldig person du er!" Det er alt et Menneske kan si, siden det simpelthen ikke finnes noen annen forklaring i deres virkelighet. Tanken på at du kanskje faktisk bøyer naturlovenes klokkeformete kurve (the bell-shaped curve of average) og tilfeldig bruker et tilgjengelig system, vil aldri falle dem inn.

Mennesker ser ikke synkronitetens struktur. Den er ikke en del av noe slags system som de bruker. De tror det simpelthen er skjebnen eller tilfeldigheter. Den eneste strukturen som blir brukt er målsetting, planlegging og fremtidsrettede systemer. Bare gjennom disse tror Mennesket at de kan bidra til å kontrollere sine liv. Dette er i sannhet den eneste måten et Menneske kan oppnå ting på en lineær måte, slik at de vil lykkes med et forhåndssatt mål. I dette lineære systemet, uansett hva slags prosess du har studert som vil ta deg fra A til B, må det være et mål. Noen av dere tar disse målene og dere vil klistre dem opp på kjøleskapet slik at du vil se dem hver eneste dag. Dette er en lineær prosess for et lineært Menneske og den er velkjent.

Hva om jeg fortalte deg at det er prosess som ikke er lineær og bare har begrepsmessige mål? Et begrepsmessig mål er et mål som sier, "Kjære Gud, anbring meg på det rette stedet selv om jeg ikke vet hvor det er. Kjære Gud, når du gjør det, gjør det komfortabelt for meg og hjelp meg til å se meningen med det. Gjør det enkelt og bring meg de rette situasjonene og synkronitetene for å anbringe meg på dette stedet jeg ikke kjenner til". Hva sier du til det?

Hvis du kom med denne uttalelsen til noen på gaten, ville de si, "Du må være New Age!" De ser deg som dum og at du flyter rundt uten et mål, og håper at Universet på en eller annen måte vil vise deg veien. De ler. Men Mennesket som begynner å bruke synkronitet som sin livsvei, endrer simpelthen overbevisningsboksen til å inkludere noe som er tilgjengelig for alle, men ikke er i 3D. Noen av dere har faktisk brukt denne prosessen i veldig lang tid, men dere er bare ikke klar over det.

Sannheten Om Synkronitetens Kraft
Så dagens kanalisering handler om kraften i synkronitet og sannheten om dette. Nå vet du hva det er, så vi vil gjøre rede for hvor den kommer fra, hvem som er involvert i det, og hva du kan gjøre for å bidra til at det skjer for deg. Mennesket skaper synkronitet med hensikt og tro. Det er slik det begynner.

Det neste punktet kommer nå fra min partner, som elsker å snakke om Parkeringsengelen. [Latter] Dette er eksemplet han bruker, så vi vil gjøre det samme. Mange Lysarbeidere liker å bruke det som de forestiller seg som en spesiell Engel som har krefter til å se ut over en gigantisk parkeringsplass for å se hvem som kjører ut og hvor det skjer. Tanken er at Mennesket da vil be Parkeringsengelen om å hjelpe til med å lose bilen til å finne en god parkeringsplass. Nå, dette er ikke forhåndsplanlegging, er det vel? Det er et annerledes konsept, et konsept som får deg til å plassere deg selv eller en Engel som blir øynene dine, høyt over parkeringsplassen for å se størrelsen på hele parkeringsplassen og hva som foregår. 

Om dette var mulig, så kunne du i 3D styre bilen din til å ankomme når noen kjører ut, og det fungerer! Det fungerer faktisk. Det fungerer gang på gang. Det fungerer fordi dette er definisjonen på synkronitet. Det er ingen planlegging på forhånd, men heller en forestilling som du har valgt og tror på, som krever en oversikt over en situasjon som du ikke kan utarbeide i 3D. De fleste mennesker bare kjører rundt omkring på parkeringsplassen, og venter på en mulighet til å finne en parkeringsplass.

Nå, jeg kan ikke avslutte denne Parkeringsengel redegjørelsen uten å gi dere resten av historien som min partner forlanger at jeg gir dere. Det finnes ikke noe slikt som Parkeringsengelen! Det er du som gir kraften din til en mytologisk skapning som står på bilen din med en P på brystet sitt. [Latter]

Mennesker er svært flinke til dette. De tror ikke at de kan gjøre det, men de tror at Englekrefter kan gjøre det. Derfor gir de bort kraften sin til en høyere eksistens. Det er imidlertid du som gjør det, kjære deg! Det er du som finner denne parkeringsplassen, men du tror bare ikke på det.

La oss nå anbringe hele dette eksempelet i en større kapasitet, som er omfanget av livet og levesettet. Her befinner du deg i en situasjon hvor du ønsker å bevege deg fremover på et område du ikke kjenner til. Alt du ønsker å gjøre er å parkere. Parkering er en metafor for å anbringe kjøretøyet til et Menneske på et sted som er formålstjenlig for ditt liv, hvor enn det måtte være. Det får deg dit slik at du da kan gå videre med det du kom for. Det er metaforen.

Mennesker har en forestilling om hvor det ville være. Det er normalt for dere å bygge mål og forventninger. Mennesker sier, "Jeg ønsker å skrive en bok; Jeg ønsker å skape et healing senter; Jeg har dette, jeg ønsker å ha det". Det er absolutt normalt. Så det neste spørsmålet jeg må stille dere er dette: Er det greit hvis det du mottar ikke er det du forestiller deg? Er det greit hvis det er bedre? Er det greit hvis det samsvarer med Akashaen du kom for eller talentene du har som du kanskje ikke en gang er klar over at du har? Det er det første skrittet, å ha intensjonen om å skape synkronitet i ditt liv for å bringe deg til et sted som samsvarer med en usynlig evne.

Da du brukte Parkeringsengelen, spesifiserte du stedet for bilen din? Nei. Du sa, "Hvor som helst!" Så målet var begrepsmessig, ikke spesifikt. Det er dette det hele handler om.

Hvordan Det Fungerer I 3D
Her er hvordan synkronitet fungerer: Du kommer til et møte som dette og du møter noen for første gang. Kanskje du møter dem på et sted bakerst i salen eller i gangen. Dere kommer i snakk og du finner ut at dere har felles interesser. De har ofte informasjon du trenger eller du har noe de trenger, og dere drar begge derfra med en forbindelse du ikke forventet. Så fører forbindelsen til noe annet, for de kjenner folk som du ikke kjenner og omvendt. Senere ringer du dem kanskje eller møter dem eller treffer på dem. Så, borte ifra det du opprinnelig tenkte på, finner du kanskje deg selv hvor du arbeider på et område du ikke forventet å arbeide i, noe som oppfyller mange av tingene som du opprinnelig ønsket.

Noen ganger ankommer du uten noen forventninger i det hele tatt, men du møter en partner i livet ditt! Dette skjer gang på gang for mange, fordi de bestemmer seg for å komme dit det er familie. Gang på gang har Mennesker avfunnet seg med å være alene i livet. Så vil de komme til et møte med likesinnede og de vil finne noen som passer dem. Livet endrer seg, og det er iblant romantikk og synkronitet. Du planla det ikke! Ser du forskjellen?
Mennesket som går ut av døren på vei til dette møtet, gjør hva? Han dukker opp og har en herlig tid, men hele tiden er han/hun åpen for synkronitet. "Kjære Ånd, hvis det er meningen at jeg skal møte noen, så la meg få signalene i min intuisjon til i det minste å se etter det". Ser du forskjellen her? Synkronitet er å planlegge begreper som du ikke kan definere.

Jeg sitter i et rom med gamle Sjeler og minst en fjerdedel av dere vet nøyaktig hva jeg snakker om. Dere er her på grunn av det; noen viste dere noe som kanskje fikk dere til å se annerledes på ting. Det ga dere ikke en doktrine, gjorde det vel? Det fikk dere bare til å se. Kan dere sette en pris på det? Det fikk dere til å se inn på et sted som viste dere at dere er Guddommelig bygd, og kanskje biologi har noe mer i seg, noe kalt instinktet (medfødtiboende). Instinktet er kroppens intelligens og vet hvem du er. Det arbeider sammen med Mennesket når som helst det blir bedt om det. Det er en bevissthet innenfor en bevissthet, og det forbinder deg med synkronitet. 

Det gjør dette langt utover naturlovene eller gjennomsnittslovene (the laws of average) og langt utover den klokkeformete kurve. Så jeg ga dere nettopp scenarioet som kan skje gang på gang under møter som dette, under små forsamlinger, og under store forsamlinger. La oss nå snakke om hvordan det fungerer. Dette er ting vi sjelden har redegjort for og aldri i en slik kanalisering som denne. Men først må vi snakke om Menneskets majestet. 

Det var ikke så veldig lenge siden at vi ga dere en kanalisering kalt Menneskets ni energier. Det er hva jeg vil at partneren min skal begynne å undervise om snart. Det er esoterisk, det er komplisert, og det er tid. Det er begrepsmessige deler av disse ni egenskapene som overskrider det som Mennesket er vant til å høre og her er en av dem.

Mennesket Er En Del Av Universets Kreative Kilde
Hvis det er sant, kjære deg, at du er en del av den kreative kilden, kan du da på en logisk måte forstå at din Sjel er enorm og at bare en del av den er inne i din 3D biologi? Hvis all denne energien var i kroppen din, ville du forsvinne! Du ville selv bli til Lys, med mer kraft enn alle menneskehetens Mestere. Du ville få det som Elias (profeten) opplevde, som det eneste Mennesket som noensinne er oppsteget mens en annen betraktet og opptegnet det. Ifølge redegjørelsen, fordampet Elias fordi Guds kraft ikke kan leve i Mennesket med full styrke. Forstår du? Og hvis du forstår dette, vil du forstå at du bare opplever en liten del av Guden i deg, som er skaperen i kroppen din. Så her er det som tigger om et nytt spørsmål: Hvor er resten av ditt åndelige selv? Det er hos meg, kjære deg. Det er på den andre siden av sløret som en del av den kreative kilden. Det dro aldri herfra.

Nå, her er det som er vanskelig for deres oppfatning i deres 3D boks. Dere bærer rundt på en kroppsidentitet som er enkeltstående. Vi har tidligere sagt at dere egentlig ikke er enkeltstående i det hele tatt. I stedet er dere en del av en svært stor gruppe som er Gud. Når du kommer til Jorden, skilles en del av deg ut og blir legemlig. Den har en kropp med ett ansikt, og det er slik du ser ting. Men resten av deg – som fremdeles er deg – forblir hos Gud.

La meg nå fortelle deg den åpenbare sannhet: Du er et flerdimensjonalt vesen og en del av deg er på den andre siden av sløret. Bli vant til det. Sjelen din er ikke skilt ut, men i 3D ser det ut som om den er det. Det er ikke en Sjel et eller annet sted med ditt ansikt på seg på den andre siden av sløret, som tramper med føttene og venter på at resten av deg skal komme hjem. Dere er alltid sammen.

Det finnes imidlertid Mennesker som tror på denne atskillelsen, fordi alt de kan gjøre er å projisere deres linearitet på Guds majestet. Vi har snakket om dette også. Så bli vant til det faktum at det er en kvante Gud og et lineært Menneske, og du kan ikke sette dem sammen på en enkel måte i sinnet ditt. Sannheten er at du er en del av Guds hellige suppe og disse hellige delene ser ned på deg og er alltid tilgjengelige, alltid tilgjengelige. Akkurat som Parkeringsengelen, ser dine Sjeledeler alt. Forestill deg dette! En del av deg er tilgjengelig fra den andre siden av sløret. La oss sette dette inn i ditt 3D perspektiv: Det er en spion i himmelen og den ser på alt hele tiden. Den vet hvem du er og alt om deg fordi den er en del av deg. Den sender ut informasjon til deg som du mottar gjennom intuitive tanker. Er du her, forstår du? Den opplyser deg om å reise deg og dra til steder, hvis du lytter.

Det Er Et Guddommelig System I Hele Menneskeheten
Her er det du trenger å vite: Hvert eneste Menneske på planeten har det fordi hvert eneste Menneske er en del av helheten. Forstår du dette? Hva ville imidlertid skje, hvis det kommer en sending, men 90 prosent av menneskene ikke har en radio? Det betyr at 90 prosent aldri mottar den. Sendingen er fremdeles der med deres navn på seg, men de har ikke en radio fordi de ikke tror på det.

Så, her kommer du. Noen av dere fikk deres metaforiske radio for lenge siden og noen av dere er i ferd med å få den akkurat nå. Å tro at den finnes aktiverer den. "Radioen" er pineal- kjertelen som åpner seg opp i en flerdimensjonal portal som stiller seg direkte inn på det som er deg. Dette er vanskelig å forstå for et Menneske. Når du mottar denne kringkastingen fra det "flerdimensjonale deg", veileder det deg til venstre og høyre; det vet hvem du er; det er menneskekjærlig og velvillig innstilt; det er en del av Gud; det er en del av meg. Det er vanskelig å forklare. Det er derfor det føles så bra, kjære dere. Har du noensinne undret deg over hvorfor dype budskap og meditasjoner føles så bra? Det er deg sammen med deg! Det er vakkert! Hvis du er en del av den kreative kraften og du er kvante og flerdimensjonal, betyr det at disse intuitive budskapene har ditt ansikt på seg og de ville aldri føre deg inn på et sted av andre grunner enn menneskekjærlige og velvillige grunner. Det er systemet.

Hvorfor Er Du På Dette Møtet?
La oss nå gå tilbake til det punktet hvor du bestemte deg for å komme til dette møtet. Noen av dere sitter her i dag, likevel visste dere ikke om møtet før i siste minutt. Jeg vil gjerne fortelle deg at du er lydhør (stilt inn). Radioen din fungerer fordi intuisjonen din snakket nok til deg til at du så deg rundt og gikk et sted og fant ut at dette møtet skulle finne sted.

Jeg kommer til å stille deg et spørsmål: Hvem er det du ikke har møtt enda i dette rommet? Nå, det er et vanskelig spørsmål, siden du ikke kan møte alle, kan du vel? Så nå går vi inn i synkronitetsprosessen og en prosess som blir styrt gjennom intuitive tanker. Det er det som du ville kalle kroppens instinktive (iboende) intelligens som tillater degå være på det rette stedet til riktig tid og snakke med de rette menneskene. Du kan egentlig ikke forhåndsplanlegge for dette, kan du vel? I stedet må du være avstemt med det og stille inn på det, og noen av dere kan ha oppdaget ting her i dag som vil gjøre en endring i deres liv. Kanskje du møtte andre som har lignende interesser? Det er det dette handler om.

Så når en annen person sier til deg, "Du må være New Age", bare smil og innrøm det. Du bruker intuitive tanker og lytter så mye som mulig til dem for å anbringe deg på riktig sted til riktig tid. Dette skulle også fordrive forestillingen om at en New Age person bare sitter hjemme og gjør ingenting annet enn å meditere og venter på at Gud skal snakke til ham/henne. Det er ikke slik det fungerer. Gå i stedet til steder som intuisjonen din ber deg om å gå. Skjelne deretter, var det riktig? Var det ikke riktig? Hvordan føles det når det er riktig og hvordan føles det når det ikke er riktig? Sett alt dette sammen, og ganske snart, slik som med en muskel i kroppen når den blir trent, vil det begynne å fungere bedre for deg.

Instinktet arbeider sammen med deg for å finjustere den. Det vet hva du forsøker å gjøre og hjelper prosessen fremover. Iblant kan du se på noen og de ser tilbake på deg og plutselig virker det som om du kunne si, "Hallo, gamle venn! Det er godt å se deg". Dere klemmer kanskje hverandre en stund eller tar hverandre i hånden, avhengig av kulturen, og vit at du nettopp har møtt en bestevenn igjen. De har kanskje noe til deg eller kanskje de ikke har noe til deg. Det er kanskje bare for et lite øyeblikk slik at dere kan forenes på en kvantemåte og anerkjenne det faktum at dere er gamle Sjeler. Det er godt nok.

Vanskelige Begreper
Det vanskeligste for Mennesker i alt dette, er det som jeg kommer til å presentere som det neste. Prosessen er annerledes enn du tror. Først har vi fastslått at det ikke er lineært. Det er en begrepsmessig egenskap som du ikke kan planlegge. Tidspunktet er ikke kjent, så du kan ikke klebe fast et mål for noe du ikke kjenner til på kjøleskapet ditt. I stedet krever det at Mennesket skal ha tro og tillit og uten noen klokke. Det er nummer en.

Deretter fastslo vi at informasjonen kommer fra en del av deg som er på den andre siden av sløret, fordi du ikke kan holde all beherskelsen (kraften) som du har i den legemlige kroppen. Du er en del av den kreative kilden og det vil du alltid være. En del av deg er på min side av sløret – den delen som snakker til deg intuitivt og sier, "Gå til venstre, gå til høyre, reis deg opp, sitt ned, gå dit bort og møt den personen".

Og den neste er den vanskeligste forestillingen av alle. Hvordan skal vi beskrive det? Det er sju milliarder Sjeler på planeten og de har alle den samme egenskapen som du har – alle sammen.   De er alle på den andre siden av sløret, så vel som å være her, akkurat slik som deg. De snakker alle sammen samtidig og kringkaster ting, akkurat slik du gjør. De tingene de kringkaster bruker det samme "Guds sinn" som du har, fordi de er på min side av sløret. Menneskehetens Guddommelige deler er fremdeles Guddommelige, uansett hva de legemlige og intellektuelle delene tror eller gjør. Forstår du dette?
Så selv om de har et legemlig selv på Jorden som er fullstendig og totalt uvitende og ikke har noen radio for å motta, gjør det ingen forskjell. De kringkaster fremdeles potensialer og kjærlige intuitive budskap. 

Disse budskapene er menneskekjærlige og velvillige, og er for hele menneskeheten. Dette betyr at du også kan lytte til dem og de er stilt inn på din frekvens, ettersom denne frekvensen ikke har noe eierskap. Resultatet? De vil fortelle deg ting som intuitivt vil bidra til å veilede deg og hjelpe deg til å arbeide med deres legemlige motstykker. Dette er vanskelig å forstå. Tenk på det på denne måten: De Guddommelige delene til Mennesker du kanskje aldri møter vet at du lytter. Derfor, ved å kringkaste til deg, hjelper de sine egne 
Sjelemotstykker, for du arbeider med fred på Jorden og medfølende handling.
I din 3D singularitet, er du forbundet med en Sjel – deg – riktig? På min side av sløret? Nei. På min side, er du forbundet med dem alle. Så derfor kringkaster fremdeles selv Sjeledelene og delene til fullstendig ikke-troende informasjon som vil hjelpe menneskeheten. Det er et vanskelig begrep. Tenk på det som en kollektiv, intuitiv kraft.

"Wow!" sier folk. "Se på den tragedien du unnslapp. Hvorfor forlot du bygningen før den falt sammen?" Du sier kanskje, "Jeg vet ikke. Det var et eller annet som sa meg at jeg skulle gå og det gjorde jeg". Dette skjer gang på gang, kjære dere, og nå vet dere hvorfor det fungerer. Er det mulig at Menneskesjelen er forbundet på en slik måte at den snakker med alle samtidig? Svaret er ja.

Når en intuitiv healer sitter foran en fullstendig tett, ugjennomtrengelig og gjenstridig vantro person, får de fremdeles budskap for å bidra til å helbrede denne personen? Ja! Så det intuitive instinktet til hvert eneste Menneske fungerer, uansett om dette Mennesket har evnen til å "høre" det eller ikke. Det kringkaster til healeren! Det kringkaster til alle. Dette alene skulle vise deg at intuisjonen ikke kommer fra hjernens synapse, men heller fra pineal portalen.

Hva er det meningen at du skal gjøre med denne informasjonen? Vel, vi har allerede dekket litt av det. Først må du forstå prosessen og tro på det. Bli ikke skuffet over at planleggingen din ikke fungerer. Dere kan ikke få begge deler, kjære dere. Dere kan ikke ha planer som venter i hjørnet, bare i tilfelle. Synkroniteten vil ikke fungere, ettersom du vil oppheve den hvis du forsøker å planlegge rundt det. Ser du det?

Forstå for det andre at synkronitet kan ta deg til et sted du ikke planla. Er det i orden? Den gamle Sjelen vil sitte i stolen og si, "Selvfølgelig. Ja, det er i orden. Alt er bra". Virkelig? Virkelig? Mennesker liker å ha det på sin måte. Du blir kanskje dyttet og trukket til ubehagelige situasjoner og steder som du til å begynne med ikke ville ha valgt på egen hånd. Kan du ære dette? Kan du si, "Det er greit for meg. Jeg vet at det er meningen at jeg skal være her, fordi det er her synkroniteten plasserte meg"? Føl Guds Kjærlighet bølge gjennom ditt Hjerte og alle cellene i kroppen din. Si deretter, "Takk Gud, for at du plasserte meg på riktig sted til riktig tid". Det kan ta en stund å finnet ut av "hvorfor spørsmålene" i det hele, men etter hvert vil du se det klart og smile. Du vil forstå at du aldri kunne ha planlagt det, og det var perfekt.

La meg fortelle deg noe: Kanskje ditt 3D mål aldri vil bli oppnådd. Er det i orden? I stedet for å slå deg til ro med et endelig mål, vil du alltid være i bevegelse, alltid. Er det i orden? Det vil alltid være en stige å klatre i kunnskap, i bevissthet, og energi. Nye ting vil alltid komme din vei. Det vil være på den måten inntil det øyeblikket du tar ditt siste åndedrag. Du vil føle at du "ankom og nådde" målet ditt, men det er ikke sant, for hver eneste dag har du kommet til målet ditt. Det er en tenkemåte – og du liker ikke det heller, gjør du vel? I stedet ønsker du å ankomme på et sted og si "Jeg klarte det!" Deretter ønsker du å kjøpe en T-skjorte som bekrefter det. [Latter]

Synkronitet kan anbringe deg på steder som er vakre. Det kan redde ditt liv, og gjør det ofte. Den opphever alle de karmiske egenskapene som alltid har drevet en dragkamp med deg. Den endrer måten folk tenker på deg fordi du endrer deg. Den endrer måten du tenker på andre fordi du blir plassert på stedene for å se hvem du er. Den omordner det som du tror fordi du begynner å få forsterkning i handling, og du vet at det fungerer. Du kan stå med en stolt holdning og fortelle andre at du ikke har noen anelse om hvor du går og at du er stolt av det! Hele tiden er du sunnere enn de er, og du er lykkeligere enn de er, og du elsker mennesker de ikke vil elske. Forstår du hva jeg sier?

Dette er en endring i oppfatningen av livet. Det er en endring i alt som Mennesket er blitt lært i 3D, og det er ikke "gi slipp og la Gud". Det er et partnerskap – en ny ordning som er begrepsmessig og krever arbeid fra din side, krever det. 

Forvent synkronitet, men hvis den ikke kommer når du tror at den skal komme, ikke bli skuffet. Det var simpelthen ikke meningen at den skulle komme! Mennesker er morsomme. Se på de tomme talemåtene som mange i deres kultur bruker. De vet om dette! "Vel, jeg antar at det var meningen at det skulle skje". De har ingen anelse! Ja!! [Kryon ler] Eller, "Universet hadde et budskap til meg". De har ingen anelse, det er helt riktig! Helt riktig.

Så jeg har akkurat gitt dere teknikken i det og den er vakker og den er bare for dere. Menneskekjærlig, velvillig, nyttig Informasjon blir kringkastet hele tiden, selv fra de ikke-troende Sjelene. Deres "Guds-del" er aktiv og vet at du hører dem. Det hjelper den gamle Sjelen til å gå fra A til B. Mer enn det, hjelper det deg til å finne prosesser og prinsipper og mennesker som kan gjøre en forskjell på planeten. Det er dette som er nytt.

Det kommer til å bli en begynnelse på et ekteskap, ikke bare for å hjelpe Mennesker til å navigere nuet, men for å navigere det som kommer. Disse er klargjøringer for den neste gangen dere kommer her hva gjelder Akashaen (Akashically). Hva fortalte vi dere siste gang vi snakket? Vi gjorde rede for Akasha Arven. Det som dere lærer denne gangen bæres inn i (virkeliggjøres) neste gang, så klargjøringene dere får i dette livet vil bæres inn i det neste. Du vilhuske dem og du vil fortsette videre. 

Dagens synkronitet er morgendagens fremtid. Det er viktig, gamle Sjel, at du begynner å lære hvordan du skal bruke den og å bære den (virkeliggjøre den). Lær hvordan du kan forvente det, hvordan du skal tro på det, og endre måten ting fungerer på for deg. Som en del av denne nye læren, sier vi deg at det er tid for å oppheve den klokkeformete 3D kurven som forteller deg om gjennomsnittslover (averages) og sannsynligheten for ditt liv. Alt du trenger å gjøre er å dulte litt borti denne kurven med en flerdimensjonal energi kalt synkronitet og du designer din egen kurve.

Synkronitet lærer å anerkjenne det Høyere Selv og det faktum at Gud er i det indre. Den viser en villighet til å lytte på en måte du aldri har lyttet før, til en kilde som er personlig, kjærlig, velvillig og vakker – en energi som aldri vil forandre seg.

Og Slik Er Det!

KRYON

Ingen kommentarer: