lørdag 30. november 2013

"ER DU KLAR TIL Å LEGEMLIGGJØRE DIN HELLIGE ILDENERGI?" - Overført Gjennom Ronna Herman, LM-12-2013

Så kommer Ronna på norsk også denne gangen, oversatt av Solfrid SolEra!

Høyt Elskede Mestere, dere kom fra fjerntliggende Universer, Under-Universer, galakser og planeter langt borte herfra, og dere brakte med dere et vell av kosmisk informasjon, som var lagret i deres Hellige Sinn for fremtidig tilgang. Det var strenge krav dere måtte bestå og høytidelige løfter dere måtte avgi. Dere gikk med på å komme til Jorden under denne viktige og betydningsfulle utviklingstiden, og deretter inkarnere i høyst forskjellige og ofte under svært vanskelige omstendigheter. Du avla et løfte om at når tiden var inne for deg til å gå ut på oppstigningsveien, ville du tillate oss å tilsidesette din frie vilje, slik at vi kunne ta de skrittene som ble ansett for å være nødvendige for å vekke deg opp. For mange resulterte dette i en Sjelesammensmeltning, og andre som allerede hadde våknet opp til deres Sjeleselv, var klare for en sammensmelting med en fasett av deres Høyere Selv. Når Sjelen til slutt smelter fullstendig sammen med det Hellige Hjertet, er det en storartet gjenforening av monumentalt omfang. Når dine intensjoner er bestående av visdom belagt med Kjærlighet, og blir projisert med renhet, blir du en kraftfull Hellig Ildenergi kilde.

Denne oppvåkningen resulterte i en masse- Guddommelig misnøye blant det vi vil kalle den “høyere garde”. Dere har alle opplevd noen av de mangfoldige og betydningsfulle transformasjonene som har funnet sted blant massene. Dere har også observert eller er blitt berørt av de tiltagende Jordforandringene som har økt i frekvens, og fortsetter på en regelmessig basis. De fleste av dere, som bevisst har gjort en innsats for å gjenvinne deres Guddommelighet, gjennom hvilke som helst midler dere var/er tiltrukket av, er blant denne høyere Sjelegruppen. Dere gikk med på å være eksemplene, og dere er villige til å gjøre alt som står i deres makt for å gjøre veien lettere for andre, ved å bli voktere av Lys, Veivisere og Verdenstjenere. I tidligere tidsaldre, var oppstigningsprosessen bare tilgjengelig for dem som inkarnerte som innvidde fast og stødig på veien – som disipler hvis misjon var å forankre så mye Guddommelig Lys og å frembringe så mye kosmisk visdom som mulig. Den tiden er forbi. Det er en tid med masseoppstigning, for alle planetene, solsystemene, galaksene og Under-Universene i dette Universet er aktivt involvert i en enestående oppstigningsprosess. Skapelsens hjul beveger seg alltid i spiralform nedadgående eller oppadgående, innover eller utover, avhengig av tidens mektige kosmiske syklus.

Det Høyere Bevissthetssinnet (The Superconscious Mind) og de mange fasettene av ditt Høyere Selv er forbindelsen til de Åndelige riker. Først vil du kanskje begynne å få glimt av informasjon/inspirasjon via dine intuitive evner og under meditasjon. Sinnets krefter blir i høy grad forsøkt og forsterket når en aspirant på veien blir dyktigere og mer komfortabel med hensyn til å bruke de høyere frekvensmønstrene til det Hellige Sinnet. Som et resultat av å koble seg på de høyere frekvensriker i hjernestrukturen, vil en god del av dine minner om tidligere hendelser begynne å blekne når du beveger deg ut av riket til den instinktsmessige hjernen/sinnet og inn i riket til det Høyere Sinnet.  Oppstigning er bevissthetsutvidende, en prosess med å gå fra en bevissthetstilstand til en annen. Bevisstheten utvides til å inkludere hele menneskeheten, Jorden, solsystemet og dets funksjon. Fokuset er ikke lenger på det lille selvet. Det ultimate målet er å bli et galaktisk Vesen og til slutt oppnå en Universell bevissthet.

Når du blir dyktig på å få tilgang til kraften og majesteten i de høyere frekvensdimensjoner – begynner du å få et glimt av hvor vidunderlig paradiset kan være – og spenningen begynner å bygge seg opp. Det er det som skjer over hele verden. Det er en veldig personlig opplevelse, for du kan ha forvirring, uro, opprør og kaos rundt deg, og fremdeles være sentrert midt i stormens rolige øye og oppleve fred og glede. Etter hvert som tiden går vil du oppdage at ditt sentrum av fred vil strekke seg lenger og lenger utover, og etter hvert som flere av dere begynner å koble dere på den evige kraften av fullkommenhet, vil den spre seg raskere og raskere, inntil den omfatter hele verden.
Det er en mektig bevegelse som skjer blant massene, de som frem nå ikke var klare til å lytte til Åndens indre tilskyndinger eller fordype seg i Skapelsens mysterier som begynner å flyte på strømningene til den nye Guddommelige Blåkopiens høyere frekvens STÅLER. Vi har sagt at dere har vært svært tapre som har gått ut av deres komfortsone, ut av massebevissthetsstrømmen av folkelige overbevisninger og inn på ikke kartlagt territorium. Dere har vært villige til å se mange utfordringer og tester i øynene, og dere er ikke blitt avskrekket av dem som sa at dere tok feil, var onde eller ønsketenkende. Dere beviser at det som dere har akseptert som deres sannhet, i sannhet fungerer, og bekreftelsen er konkret og synlig så alle kan se den, slik at det ikke kan være noen diskusjon eller strid. Frykt er den største hindringen og det største avskrekkende middelet mot forandring, men dere lærer å temme deres frykt og dere gjør krav på deres Hellige Viljestyrke.
Hver gang du besøker din Femtedimensjonale Pyramide av Lys, blir du flinkere til å koble deg på og bruke Skapelsens gaver, og du bringer med deg mer og mer av den foredlede opphøyde umanifesterte femtedimensjonale Lyssubstansen tilbake. Se disse strømmene av Lys gå i spiral ned til de fysiske uttrykksriker, etter hvert som de gradvis blir håndgripelige og tar form under din ledelse gjennom dine visjoner, drømmer og klare intensjon. Mange av dere har lært den nødvendige disiplin for å holde deres visjoner uten å vakle, og dere lærer at manifestasjonsmiraklene skjer med en klar tanke, ett skritt eller handling, og en dag om gangen. Det er ingen snarveier, Mine Høyt Elskede; dere må følge de Universelle Manifestasjonslovene for å kunne temme og utnytte Skapelsens kraft.
Du blir kallet til å knytte deg til lederskap Lysteamet, de som vil vise veien for de vakre Sjelene som nå våkner opp fra deres åndelige slumring. Tusenvis er nødvendige for å hjelpe og gjøre ting lettere i den neste oppvåkningsbølgen som nå er under utvikling, for den innbefatter millioner på millioner av Sjeler. Selv de som fremdeles lever i benektelse blir oppmerksomme på at noe dypt og enestående finner sted på Jorden. Disse Sjelene vil ikke bli nødt til å gå gjennom den omfattende renselsen, oppryddingen og den smertefulle bearbeidingen som så mange av dere har opplevd. Dere har i sannhet åpnet veien og har kunnskapen som vil hjelpe dem til å bevege seg raskt gjennom oppvåkningsprosessen og inn i bemyndigelse.

Dere er eksemplene og Veiviserne, for dere er bestemt av skjebnen til å lære dem rundt dere å ta de forenklede skrittene som er nødvendige for å rydde opp i deres gamle tankemønstre, slik at Skaperens Guddommelige Lys kan begynne å ta herredømme i deres Hjertesenter. Dere er viktige aktører, mine tapre venner, etter hvert som vi beveger oss til den neste høyere utviklingsspiralen. Nå, om ikke før, håper vi at dere begynner å akseptere det vi forteller dere, at dere alle er vakre Vesener som bærer en dyrebar Gnist av Skaperen i deres Hjerte/Sjel. Tillat ditt Høyere Selv å inspirere og veilede deg, men vær så snill å handle, gå i forgrunnen og bruke kunnskapen, visdommen og ferdighetene som er blitt så dyrt vunnet.

Kjære Hjerter, dere er en sammensetning av alle deres tidligere erfaringer, opplevelser og minner. Dere har hatt mange liv som en kvinne hvor dere ble misbrukt, mishandlet eller ble dårlig behandlet av menn, og mange liv i den mannlige kroppen hvor dere led tapet av deres høyt elskede make, ble sviktet og forrådet, eller ikke holdt mål på en eller annen måte. Alle disse motstridende energiene i deres celler, aurafelt og hjernestruktur vil farge deres syn på det motsatte kjønn, inntil dere oppløser og omvandler dem. I kjernen av ditt Vesen, er det du virkelig søker gjenforeningen med den andre halvdelen av ditt Guddommelige Selv, denne fullkomne Guddommelige Skapelsens Stråle som ble sendt ut i Sin helhet. Dere ble da oppdelt i to under-stråler, den ene representerer Fader Skaperen og den andre en representant for Moder Skaperen. Dere er blitt atskilt og oppdelt i mange fasetter eller fragmenter av bevissthet siden den gangen, men har alltid lengtet etter og søkt deres tilbakekomst til helhet og Enhetsbevissthet.
Hvordan kan du oppnå helbredelsen og gjenforeningen av disse to opprinnelige hovedfasettene av deg selv? Først ved å utvikle en følelse av Egenverd og Egenkjærlighet. Du vil begynne å utstråle denne høyere vibrasjonsenergien fra ditt aurakraftfelt, og andre vil reagere med samme mynt eller på en lignende måte. Lær å stole på deg selv og din intuisjon, slik at du kan stole på andre. Du vil aldri føle deg alene når du lærer at du har en mektig Englestyrke som alltid er nær deg, klare til å beskytte, oppmuntre, elske og støtte deg hvert eneste øyeblikk av dagen eller natten. Frigi smerten fra fortiden ved å tilgi deg selv og alle andre.
Det vil fremdeles være dem som kommer inn i ditt liv som du ikke gir gjenklang med, og det vil være slik så lenge du er i den fysiske beholderen. Hvis du kan opprettholde en holdning av ikke-bedømmelse, og utstråle Kjærlighet til hver enkelt persons essens, vil du slippe å oppleve en karmisk dans eller samhandling med dem. Velsign dem og tillat dem å følge deres vei, mens du følger din egen.
Det er tid for menneskeheten til å fjerne de eteriske beskyttelsesskjoldene de har lagt over deres Hjerte/Solar Plexus sentre, slik at de ikke vil bli såret eller urimelig og utilbørlig påvirket. Å åpne den gylne forseglede portalen til ditt Hellige Hjerte, hvor din Diamantkjerne Guds—Celle residerer, tillater Kjærligheten/Lyset til vår Fader/Moder Gud å strømme fritt både fra forsiden og baksiden av det Hellige Hjertets portal.
Mine Høyt Elskede, det er et annet viktig begrep som vi ønsker å presentere for dere. Ved å gjøre det, vet vi at det vil utløse frykt og tvil for mange av dere. Hvis det er tilfellet, ber vi dere om å legge informasjonen til siden, og be om at den må bli bekreftet hvis den er deres sannhet, eller hvis den er altfor ubehagelig, bare se bort fra den. Det er mye informasjon som kommer frem som vil utfordre de gamle verdensbegrepene og tankeformene fra fortiden. Akkurat slik som barn lærer de enkle grunnleggende forestillingene i livet i ung alder, blir deres lekser og kunnskap mer kompleks og tankevekkende etter hvert som de vokser og modnes.  Denne fundamentale ideen gjelder også din åndelige utdannelse og vekst.
Vi har fortalt dere at den Høyeste Skaper har begynt å stråle ut den foredlede Kjærlighets/Lysessensen fra Hjertekjernen av Sitt Vesen (Adamantine Partikler av Ren Guddommelig Lyssubstans). Denne Essensen inneholder alle Skapelsens fasetter, som inkluderer Frøtankene, energikomponentene, og handlingsprogram for nye skapelser som aldri før er blitt opplevd. Innenfor disse vidunderlige mangfoldige strålene av Skaperlys er nylig aktiverte, sorte spektrums Stråler av rent umanifestert potensiale. Skaperen sender disse Strålene som en gave gjennom hele dette Universet, for de inneholder det Mektige Tomrommets stillhet, som vil være tilgjengelig for alle som er tapre nok til å koble seg på den praktfulle kraften i verdensrommets Tomrom, for å kunne være en deltaker i skapelsen av fremtidige verdener og galakser.

Først kom Tomrommet og deretter kom Lyset, og i Lyset var alle gode og vidunderlige ting. Lysspekteret ville ikke være mulig å skjelne uten de mange nyansene av mørke. Mange av dere frykter mørket og deres skyggeside, oppfatter den som ond. Mine Høyt Elskede, hvis alle er en del av den ENE, Skaperen, hvordan kan det være noe å frykte når du er fylt med Guds Lys? Dere som mennesker har skapt mange ting å frykte, men disse tingene er ikke Skaperens verk. Frykter du det Mektige Tomrommet som er bakteppet for stjernene og konstellasjonene (konstellasjon: navngitt gruppe stjerner/stjernebilde)? Noen av dere frykter natten, men det er ikke mørket som dere skal bebreide, men de skadelige tingene som mennesker gjør i ly av mørket. Vi ønsker å hjelpe deg til å begynne og utforske og omvandle disse gamle selvbegrensende forestillingene, slik at du kan begynne å utvide dine horisonter og motta din kappe av Lys. Med Lysets Gave kommer et stort ansvar, lederskapsrollen som vi skisserte for dere tidligere.

Vi ber dere om å LEVE deres liv med en forhøyet følelse av bevissthet; og om å FØLE gleden over å være forbundet med Alt Som Er, og deretter dele gleden med andre; og om å bruke din VILJESTYRKE til å bevege deg hurtig langs opplysningsveien, slik at når du oppnår en høyere fordelaktig stilling, kan du lettere hjelpe andre over de vanskelige og ulendte stedene. Bestreb deg på å ELSKE andre av hele ditt Hjerte og Sjel, slik Skaperen elsker deg; og vi ber deg også om å UTTALE din høyeste sannhet med Kjærlighet, medfølelse og dømmekraft; og om å SE det beste i alle; og å vite at vi alle er en del av den samme mektige JEG ER.

Dyrebare venner, vi begynner og vil avslutte denne vidunderlige reisen sammen. Vi vil oppmuntre deg, utvide ditt sinn, og tilskynde deg og dulte borti deg når det er hensiktsmessig, men mest av alt vil vi elske deg for evig og alltid. 
JEG ER ERKEENGEL MICHAEL

Ingen kommentarer: