fredag 22. november 2013

JOMFRUFØDSELEN - Iliuka om Jesu mor og far

Spm.:  Det sies Jesus var født av en jomfru, men hvem eller hva er i så fall hans herkomst eller far?

Svar.:  Hva der er så, så er der i skaperkraftens besittelse at skape frø foruten at der bliver noget til fruktbarhetens opplevelser. For hvorledes der vil skapes, så er der noget i skaperkraften menneskebarnet ei ennu kjenner til. Hva der spaltes og hva der forenes av celler er noget der óg kan skapes gjennem materialiseringer utav intethetens kraft. Lyset er en budbringer og en bærer av kraften, og lyset har båret den første celles bevissthet til Moder Jord av Universums kilder. Så vil der óg være i tider der kommer. For alt hva der hviler i høyere vibrasjoner og sfærer er bevisstheter. 

Om den søker til vannets molekyler, så er der i enhver celle i vannet der er på din Jord bevisstheter. Og der bærer den samme bevissthet lik der er for vannet, om der er frosset, om der tales for Ios’ sfærer, om der tales for Merkurs sfærer, om der tales for Mars’ sfærer, om der tales for marken der lever óg, om der tales for stratosfærer. Alt hva der er av vannets elementer bærer den samme bevissthet for liv. Om den så søker, så er vannet et element der er i åndens natur en helig element. Således under tider den drikker av vannets kilder, så skal den se at der er en livskraft den høster og drikker.


Således skal den vite, at alt hva der er ledet av bevisstheter til din Jord, kan skape liv, om der ei er lik menneskebarnet tror. Manifestasjoner av kraft, noget der bliver til at forflyttes, transformeres om den vil, fra den ene sfæres tilstand til den annen sfæres tilstand. En frø bærer en liten bevissthet, en celle bærer en liten bevissthet, dog bevissthet er frekvenser der er forbindet til Skaperens Ånd. Konu Ekatah. (08.12.05)

Tatt fra "Visdomsord" -  Iliuka  -  2004 - 2012

Ingen kommentarer: