torsdag 21. november 2013

SaLuSa in Love and Light

"Er du klar til å dykke ned i den enda dypere følelsen av Kjærlighet som umiddelbart vil omslutte ditt vesen når du stiger inn i den høyere virkeligheten? Denne Kjærlighetsenergien er i ferd med å forandre deg nå og jo mer du slipper den inn, jo mer vil du bli trukket mot det nye du skal oppleve og erfare. Det å slippe kjærligheten inn betyr og se på deg slik du egentlig er og akseptere alt som skaper ditt sanne vesen gjennom forståelsen av din egen kjærlighet til deg selv og den kjærlighet andre gir deg. 

Hver eneste del av kroppen din, hvert minne, hver tanke er hele tiden med å skape En-het med din Sjel, denne din bevissthet som har ønsket å være i denne fysiske ”formen” og de situasjonene som du skulle erfare i løpet av dette livet, som på absolutt perfekt vis har ledet deg til eksakt det punktet hvor du nå befinner deg. Denne Kjærligheten gir deg dypere innsikt i alle de erfaringene du har gjort og hjelper deg å ekstrahere enda mere visdom fra dem, og når denne forståelsen kommer, kan du la alle de smertefulle og vanskelige erfaringene, sammen med deres korresponderende følelser fare, slik at du er fullstendig fri til å møte det Nye. 

Kjenn på hvordan energien av ordet “Ny” vibrerer i deg. Mange av dere har opplevd høyere virkeligheter tidligere, men dere har aldri opplevde eller   knyttet deres bevissthet til denne typen Oppstigning, så dere føler en enorm tiltrekning mot å få gjennomleve den. Alt som er nytt skaper alltid en så sterk tiltrekning på oss alle, ettersom vi alle vet at det vil bringe oss ny visdom og innsikt som vi aldri ville oppnådd uten at vi på dypeste vis og helt og fullt opplever ”effektene” av våre valg. Disse siste gjenværende øyeblikkene av livet i den gamle virkeligheten er her for at dere skal gjøre nettopp dette og reflektere over de valgene som fortsatt ”klamrer seg fast” i deres sinn slik at dere nå omsider kan slippe tak i dem, med en mye større forståelse av hva dere alle nå er i stand til. 

Prøv å kjenne den følelsen av frihet som vil følge kort etterpå, så vet vi at dere ikke lenger ønsker å utsette dette ”arbeidet” til senere. Vi vet at mange av deres erfaringer og opplevelser i de lavere vibrasjonene noen ganger har vært smertefulle og har avstedkommet sterke følelser av tristhet og mange andre følelser som gjør at dere kan ha mistet troen på at det finnes noen Kjærlighet, men vi er alltid ved deres side og sender dere så mye Kjærlighet for å gjøre dere enda sterkere til å omgjøre alle deres erfaringer til visdom.

Med deres endelige opprydding og utrenselse av det gamle blir også Moder Jord klar til å kaste av seg alle lavere vibrasjoners energier i sin kropp, og på dette viset vil hun være til enorm hjelp for dere på veien inn i den høyere virkeligheten. Hun føler også energien som vokser innenfra og dette er merkbart også på overflaten hennes, og vi ser hennes kropp gløde med vidunderlig rent Lys som oppstår når deres Kjærlighet flyter sammen til ett. Kjenn hvordan dere ER Ett med henne – fordi hun vil være en del av deres virkelighet helt til tiden er inne for dere til å reise et annet sted og for henne til å ønske andre Sjeler velkommen til å dele nye opplevelser og erfaringer.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og ønsker at dere alle skal oppleve å ha fred i sinnet, fordi hjertet nå taler til dere alle og gir dere all den informasjon dere trenger for å bevege dere enda høyere. Vi oppfordrer dere til alltid å spørre hjertet deres, fordi det er den beste kilden til svar, for der inne finnes alt dere har bruk for i dette øyeblikket, og informasjonsmengden der øker raskt, og fullkomment i takt med den hastigheten dere beveger dere mot det Nye med."

Ingen kommentarer: