mandag 4. november 2013

Ronna Herman's kanalisering for november 2013

Jeg synes Ronna Herman's siste kanalisering bærer mange oppløftende bud til oss jordboere.  Her kommer den - fritt oversatt til norsk.

Et kjærlig og takknemlig hjerte renser bevisstheten, slik at vi får sjelefred og sinnsro.  Dette blir til en stabil selvsikkerhet, sier hun.  Nå våkner vi i stor stil opp fra den illusoriske drømmen om tidligere tidsaldre, og tilslutt forstår vi at vi alle er en fasett av et enormt stort flerdimensjonalt Lysvesen.  Med tida vil dette resultere i store velsignelser når lidelse og smerte over tap blir store nok.  Det vil få flere kjære sjeler, sier hun, til å vende seg innover for å finne svarene.  Store krefter i de høyere riker vil så besvare menneskehetens bønner og stå klare til å hjelpe. 

Når Ånden forsøker å tiltrekke seg vår oppmerksomhet, kan det sammenliknes med at noen sliter og drar oss i alle retninger under vår sterke motstand.  Til slutt er vi likevel samlet i oppstigningsspiralen.  Dette kjøret skaper mye kaos, som tross alt er en nødvendig nedbryting av gamle strukturelle overbevisninger. Husk:  "Ut av kaos kommer alltid noe Nytt."   Se deg i en femtedimensjonal Pyramide av Lys, og be om at hele skapelsens uendelige overflod strømmer til deg og gjennom deg. Ta til deg det du trenger, og la resten strømme ut i verden.  Når du er fylt av Åndens Lys, innvirker det på alt og alle rundt deg.  Når din utstråling vokser, tiltrekker du deg mennesker som deler din oppfatning.

Andre vil ikke være i stand til å være i din aura's opplysthet, fordi det kan bli for smertefullt.  Du vil bli forsøkt fjernet fra  sentrum for at status quo kan bli gjenopprettet. Det er viktig at dere som omformere eller transformatorer av det foredlede Skaperlyset, holder dere fokusert og trofaste, mens dere anstrenger dere for å innlemme og utstråle stadig mer av Skapelsens rene Lys til verden. Mange rundt deg vil undre seg over hvorfor du har endret deg så mye, og hvorfor du ikke lenger er villig til å delta i de gamle dramaspillene og den lavere frekvens underholdningen. Etter hvert som du beveger deg videre framover mot selvbeherskelse, vil andre innvirke stadig mindre på deg.

Som Vi ofte har sagt, må du lære bort ved eksempel, via intensjoner og handlinger, og til slutt gjennom visdomsord tilbudt til riktig tid.  Om de rundt deg ikke er villige til å følge dine ord på en positiv og harmonisk måte, er det viktig at du trekker deg tilbake fra deres drama og blir en upartisk observatør. De som søker visdom lærer fra sine egne handlinger og reaksjoner, hva enten de er positive eller negative. Sett fra et åndelig synspunkt, gir negative hendelser en mulighet til å lære hvilken handlemåte som skaper flest positive resultater.  Ditt Høyere Selv tester deg alltid, om igjen og om igjen til du avviser det som ikke er til det beste for deg, samt bekrefter det som er din sannhet.  

En viktig komponent i selvbeherskelse er å lære og se på den indre verden, eller sjelens helligdom. Sjelen og den fysiske beholderen (kroppen), og spesielt sinnet, har sine egne rytmiske sykluser og planer. Sjelens ønske er å fokusere på å bli opplyst.  Sinnet er fokusert på å oppnå og å holde tilbake informasjon.  Den fysiske kroppen er fokusert på å oppleve den fysiske verden via sansene.  Menneskeheten opplever stadige sykluser med vekst, stagnasjon og forfall, noe som i sin tur gir en ny syklus av vekst og ekspansjon.  Mesteren vender seg innover og streber etter en stigende livskvalitet, mens de ikke-oppvåknende sjelene søker i det ytre etter stimulans og tilfredsstillelse gjennom lystbetont, fysiske fornemmelser og materielle eiendeler.

Kjærlighet som rettes ut fra kroppen, vil alltid gi en følelse av sårbarhet og trenger stadig nye bekreftelser fra noen eller noe.  Kjærlighet som et indre fokus, rettet utover, er en konstant strøm av selvsikkerhet og selvaksept, som alltid strever etter å innlemme og projisere mer av denne lykksalige følelsen av enhet og harmoni med hele skapelsen. Du vil etter hvert føle stadig flere nivåer av intelligent, betingelsesløs kjærlighet - med tida hellig kjærlighet, når sjela blir den dominerende indre kraften og når kroppens og personlighetens ego-ønsker bringes under kontroll.  Vender du deg innover blir tankene mer harmoniske og mindre kritiske og gir gjenklang i høyere frekvenser, noe som foredler din Energisignatur.  

Du må holde kommunikasjonskanalen mellom sjelen og hjernen, åpen, via sinnet. Dette setter igang den langsomme reaktiveringsprosessen til Pinealkjertelen, og åpningen av portalen til det Hellige Sinn som er i den bakre delen av hjernen, like ved kronen eller toppen av hodet.  Når frekvensene når et visst nivå av samsvar og forenlighet, begynner membranene av Lys som vokter inngangen til det Hellige Hjerte og Hellige Sinn, og oppløses. Du får da gradvis tilgang til skattekisten av Kjærlighet og Visdom som er lagret i ditt indre.  Atter en gang vil vi minne om et viktig faktum:  Hele Skapelsen går kontinuerlig inn og ut av spesielle vibrasjonsmønstre, kalt energisignaturer, eller oktaver av energisk lyd.

Du blir identifisert av din energisignatur og din sjelesang, som bestemmer lysstyrken i aurafeltet ditt. Energistrukturen består av frekvensene i den fysiske beholderen i det tredje-fjerdedimensjonale miljøet. De balanserte frekvensene i den høyere fjerde- og femtedimensjonen er lagret i sjeleselvet og blir en del av sjelesangen.  Mine kjære, la denne tanken rotfeste seg og forankre seg i ditt sinn.  Det er forskjellige antall forente bevissthetsfelt. Dere er i prosessen med å forbinde dere med den magnetiske kraften til mange av de høyere frekvensfeltene av kosmisk bevissthet. Dere begynner å avstemme dere med vibrasjonene av guddommelig vilje, guddommelig visdom og guddommelig kjærlighet som er vår Fader/Moder Gud sine primære egenskaper og kvaliteter.

En annen viktig egenskap i din kraftfulle, medfødte forfatning er at dine to hender er blant de aller høyest utviklede forbindelsene til hjernen, da det er medfødte eteriske generator-krystaller i håndflatene. De er sett som noen av de sterkeste, elektromagnetiske impulsene i den fysiske beholderen.  Det er årsaken til at de som har aktivert, eller utviklet, healingkraften i hendene er så effektive i healingkunsten. I framtida har dere potensialet til å utvikle hukommelsescellene i fingertuppene på nytt, slik at dere får tilgang til bevisst og ubevisst informasjon gjennom berøring. En god øvelse er å holde en krystall du sjøl har programmert som en generator healingkrystall i hånden, og så fokusere på å aktivisere healingevnene via håndflatene.  

Via uendelighetspust-øvelsen konsentrerer du deg om å sende, eller føle  Adamantin partikler av lys i håndflatene.  Håndflatene kan bli svært varme eller begynne å krible. Det kan ta en stund før du kjenner fornemmelsene; du vil imidlertid gradvis få evnen til å sende helbredende skaperlys til lokaliserte deler av kroppen din.  Framtidig healing vil inkludere opplystedynamiske healere med evnen til å sende nesten laserliknende healingstråler av guddommelig lys til sine klienter.  Reiki og andre energimetoder er basert på denne eldgamle, esoteriske kunnskapen.  Chakrasystemet har også  både magnetiserende og utstrålende evner.

Jo høyere frekvensmønstre du kan romme, dessto raskere og mer fullkomment vil dine chakraer spinne og utstråle en større kraft og høyere frekvensmønstre gjennom kroppsformen din og ut i verden.  Energi er alltid i bevegelse.  Skapelsen er alltid i bevegelse.  Den eneste pausen er under øyeblikket av skapelsens stille punkt.  Som mange av dere vet, har uttrykket "Jordengel", i løpet av  de siste åra blitt et vanlig uttrykk i åndelig fokuserte budskap og kanaliserte sendinger.  For å oppklare dette, kan det bety enhver sjel som standhaftig strever for å oppnå å beherske Selvet, slik at vedkommende kan slutte seg til rekkene av Verdenstjenere.  

Det er mange velsignede sjeler som bestemte seg for å inkarnere på Jorda, for å kunne være representanter for erkeengler som utstråler energiene til de Tolv mektige Strålene av Gudsbevissthet, i denne Universelle opplevelsen.  Husk at hovedfokuset for din misjon på Jorda, er å bidra til å forsterke Kjærligheten / Lyset i de lavere dimensjoner, og derved gradvis bringe den tredje / fjerde dimensjon til en balansert og harmonisk eksistenstilstand.  Vi i englerikene er her i store styrker for å hjelpe dere med å bevege dere gjennom denne utviklingstida og store endringer med letthet og nåde;  dere må imidlertid be om vår hjelp for vi kan ikke krenke deres frie vilje.  

Krev tilbake din frie vilje.  Krev tilbake din rettmessige plass som en Mester av Lys, kjære deg, og husk, at etter hvert som du integrerer Åndens kunnskap og opplyste sannhet, ber vi deg om å gå ut og dele din visdom.  Vi er alltid nær deg for å veilede, beskytte og inspirere deg, men mest for å elske deg.

Ingen kommentarer: