mandag 4. november 2013

LATEST MESSAGE FROM ARCHANGEL MICHAEL / RONNA HERMAN - "2013 IN REVIEW - A YEAR OF TRANSFORMATION" - Transmitted Through Ronna Herman, LM-11-2013

"Høyt elskede mestere, prosessen som verden og menneskene nå opplever, er blitt omtalt av mange vismenn og mestere i løpet av de siste flere hundre år, og likevel har ikke massene tatt hensyn til dette, men fortsatt på en nedadgående bane av sjølødeleggelse.  Menneskeheten har bygget en illusjon av rikdom og overflod, men den er bygget på kvikkleire av grådighet og frykt for knapphet.  Denne gigantiske illusjonsbobla har revnet under presset fra det Levende Lys av Sannhet.  Det menneskene nå opplever er årsaken og virkningen eller det karmiske resultatet ved å følge impulsene til egoets begjær framfor Åndens hvisken.  Mange kjære sjeler har aldri erfart mangel eller berøvelse - de har levd et liv i umiddelbar sjøltilfredsstillelse, mens andre, som mente den gamle lærdommen om at de ikke var verdige til overflod, har levd mange liv med knapphet og utarming.

Du StjerneFrø, er midt inne i den utrolige prosessen med å våkne opp til bevisstheten om din himmelske arv, som er blitt innkodet i atom frø krystaller og lagret i ditt Hellige Sinn.  Vær også klar over at det er en praktfull historie om tapperhet og framragende dyktighet vevd inn i den heftige og ofte kjedelige menneskelige utviklingsreisen.  Dere opplever en gjenopptakelse av oversanselige evner og høyere bevissthetsevner som har ligget i dvale i mange tidsaldre.  Det er imidlertid ikke alltid en lett eller behagelig prosess, og det krever engasjement, innsats og anstrengelser for å åpne den froseglede døra til din indre visdom; det Hellige Sinnet.  Det er ekstremt viktig at du lærer å stole på din egen, indre veiledning enda en gang.  Et kjærlig og takknemlig hjerte renser bevisstheten og skaper ro, sjelefred og sinnsro.  Gradvis utvikler det seg til en konstant tilstand av sinnsro og sjølsikkerhet heller enn en sporadisk forekomst. 

Det er tydelig i hver eneste fasett av jordisk eksistens, at menneskeheten våkner opp fra den illusoriske drømmen om tidligere tidsaldre etter hvert som det forfriskende og velgjørende lyset av gudsbevissthet gjennomtrenger hele skapelsen.  Hver eneste sjel har en unik bevissthetskode i sin Diamant Kjerne Gude Celle.  Denne koden inneholder den fullkomne resonans eller harmoni for hver livstid.  Et av underverkene ved å omkalibrere din Energi Signatur med din Sjele Sang, er at de avstemte frekvensene begynner å gi gjenklang med strømmene av Levende Lys, som gradvis forbinder din OverSjel-selv med de mange andre fragmentene til ditt Høyere Selv.  På dette tidspunkt, påbegynnes i sannehet din oppstigningsprosess.  Du kan fremdeles ikke forstå at du i meget høy grad er innbyrdes forbundet med alle fasettene til ditt Høyere Selv.  En av de største, mest forbløffende oppvåkningene er når du blir klar over at du er en fasett av et mektig, flerdimensjonalt Vesen av Lys.  

Tross to hundre års forberedelse, har ikke menneskeheten tatt hensyn til advarslene, sier erkeengelen Michael.  Sjelens ønske er å bli opplyst.  Sinnet er fokusert på å holde tilbake informasjon.  Den fysiske kroppen ønsker å oppleve den fysiske verden med sansene. Mens mesteren vender seg innover for å øke livskvaliteten, søker de sjelene som ikke er i oppvåkning, etter stimulans i det ytre, samt å tilfredsstille behov ved lystbetont, fysiske fornemmelser og materielle eiendeler. 

Kjærlighet som ytre fokus, vil alltid bringe følelsen av sårhet og trenger stadige bekreftelser fra omverdenen.   Kjærlighet som indre fokus rettet utover, er en konstant strøm av selvsikkerhet, selvaksept, som alltid vil innlemme og dele denne gode følelsen av enhet og harmoni med hele skapelsen.  Du vil finne stadig flere nivåer av intelligent, betingelsesløs kjærlighet, og med tiden hellig kjærlighet, når sjelen blir den dominerende indre kraften og egoønskene til kroppen og personligheten er brakt under kontroll.

Når du vender deg innover, blir tankene mer harmoniske og mindre kritiske og gir gjenklang på en høyere frekvens, noe som foredler din energisignatur.  Du må holde kommunikasjonskanalen åpen mellom sjelen og hjernen, med sinnet.   Dette setter igang den langsomme prosessen med reaktivering til pinealkjertelen, og åpningen av portalen til det hellige sinn som befinner seg i den bakre delen av hjernen, like ved kronen eller toppen av hodet.  Når frekvensene dine har nådd et visst nivå av samsvar og forenlighet, begynner membranene av lys som vokter inngangen til det hellige hjerte og det hellige sinn, og oppløses.  Dette gir deg gradvis tilgang til skattekisten av kjærlighet og visdom som er lagret i ditt indre.  

Enda en gang vil vi minne dere om dette viktige faktum;  hele skapelsen beveger seg kontinuerlig inn og ut av spesielle vibrasjonsmønstre som vi kaller energisignaturer, eller Oktaver av Energisk Lyd.  Du er identifisert av din energi signatur og Sjele Sang, som bestemmer lysstyrken i ditt aurafelt.  Din energisignatur er bestående av frekvensene i din fysiske beholder i ditt tredje/fjerdedimensjonelle miljø.  De balanserte frekvensene i den høyere fjerde- og femtedimensjon er lagret i ditt sjeleselv og blir en del av din sjelesang.  Min høyst elskede, la denne tanken rotfeste seg og forankres i ditt sinn.  Det er et uberegnelig antall forente bevissthetsfelt. Dere er i prosessen med å forbinde dere med den magnetiske kraften til mange av de høyere frekvensfeltene av kosmisk bevissthet.

Dere begynner å tilpasse dere vibrasjonene av guddommelig vilje, guddommelig visdom og guddommelig kjærlighet, som er vår Fader/Moder Gud's primære egenskaper og kvaliteter.  En annen viktig egenskap i din kraftfulle, medfødte forfatning, er at dine to hender er blant de aller høyest utviklede forbindelser til hjernen, fordi det er eteriske generatorkrystaller innesluttet i håndflatene.  De var beregnet å være noen av de sterkeste, elektromagnestiske impulsene i den fysiske beholderen.  Dette er årsaken til at de xsom har aktivert eller utviklet healingkraften i sine hender er så effektive i healingkunsten.  I framtida har dere potensialet til å utvikle hukommelsescellene i fingertuppene på nytt, slik at dere kan få tilgang til bevisst og ubevisst informasjon gjennom berøring.

En god øvelse vil være å holde en krystall som du sjøl har programmert som en generator healingkrystall i en av hendene, mens du fokuserer på å aktivisere healingevnene i håndflatene dine.  Under uendelighetspust-øvelsen kan du konsentrere deg om å sende/føle Adamantine partiklene av lys i håndflatene. Håndflatene kan bli svært varme eller begynne å krible.  Det kan ta en stund før du kjenner fornemmelsene; du vil imidlertid gradvis få evnen til å sende helbredende Skaperlys til lokaliserte deler av din egen kropp.  Framtidig healing vil inkludere Opplyste, dynamiske healere med evnen til å sende nesten laserliknende healingstråler av Guddommelig Lys til deres klienter.  Reiki og andre energimetoder er basert på denne eldgamle esoteriske kunnskapen.

Chakrasystemet har både magnetiserende og utstrålende evner.  Jo høyere frekvensmønstre du kan romme, jo raskere og mer fullkomment vil dine chakra spinne og derved utstråle en større kraft og høyere frekvensmønstre gjennom din kroppsform og utover i verden.  Energi er alltid i bevegelse.  Skapelsen er alltid i bevegelse.  Den enste pausen er under 

øyeblikket av Skapelsens Stille Punkt 
Som mange av dere er klar over, har uttrykket "Jordengel", i løpet av de siste åra blitt et vanlig uttrykk i åndelig fokuserte budskaper og kanaliserte meldinger. For å oppklare dette, så kan det bety enhver Sjel som standhaftig strever for å oppnå selvbeherskelse slik at hun/han kan slutte seg til rekkene med verdenstjenere.  Det er mange velsignede sjeler som bestemte seg for å inkarnere på Jorda for å kunne være erkeenglenes representanter, som utstråler energiene til de Tolv mektige Strålene av Gudebevissthet i denne Underuniverselle opplevelsen.  

Husk at hovedfokuset for din misjon på Jorda, er å bidra til å forsterke Kjærligheten/Lyset i de lavere dimensjoner, og dermed gradvis bringe tredje/fjerde dimensjonen tilbake til en balansert og harmonisk eksistenstilstand.  Vi i englerikene er her i stort antall for å hjelpe dere med å bevege dere gjennom denne utviklingstida og de store forandringer med letthet og nåde;  dere må imidlertid be om vår hjelp, for vi kan ikke krenke deres frie vilje.  Gjør krav på din rettmessige plass som en mester av Lys, kjære deg, og husk, at etter hvert som du integrerer Åndens kunnskap  og opplyste sannhet, ber vi deg om å gå ut og dele din visdom. Vi er alltid nær deg for å veilede, beskytte og inspirere deg, men mest for å elske deg."  

Jeg er erkeengelen Michael


Ingen kommentarer: