mandag 4. november 2013

Hilarion's Budskap - av Marlene Swetlishoff - 3 til 10 november 2013


Høyt Elskede,

Verden er full av nyheter blant de falleferdige gamle. Hvert levende vesen og bevissthet blir velsignet med helbredende og fornyende energi som kommer fra kosmos . Langs banen for hver sjel, er mirakler!  Overalt man er det tegn på at de høyere sfærer blir oppfattet. De største mirakler skjer innenfor hver sjel når de blir fylt med kjærlighetens ånd fra de høyere dimensjoner . Hver sjel er i ferd med å uttrykke sin høyere versjon av seg selv, og dette har en forunderlig effekt på hele planeten. Menneskeheten som helhet realiserer kraft for positive endringer, som igjen mobiliserer til positive gjerninger, som gagner det høyere gode for alle.

Mange modige sjeler står opp for å tale sin sannhet og gjøre sine krav på det som rettmessig er deres. Over hele verden, stiger de undertrykte opp for å finne sin stemme. De krever endring som inkluderer bortfall av suverenitet over landområder og i det daglige livet. De er fredelig og hevder sin rett gjennom aktuelle juridiske systemer til å leve i fred uten trussel om vold, overgrep eller utnytting.
                                                                
Dette er en tid for endring i alle deler av menneskers liv og i siste instans, er det til beste for alle. Vi ber lightworkers over hele verden om å sende sine energier av beskyttelse og støtte, uansett hvor de anses nødvendig, til de som risikerer liv og lemmer når de kun ønsker et bedre liv for seg og sine kjære.
Verden har utallige muligheter og potensialer. I hvert individs liv, lokker en ny måte med et mangfold av muligheter som krever nøye overveielse. Folk utforsker alternative muligheter som de aldri ville ha sett på før. Overalt er gjør folk et valg for et liv som gir mer frihet og mer forbindelse med andre i et fellesskap. De ønsker å leve sammen med sine familier og deres naboer i fred og harmoni. De ønsker at uttrykk for hat, ondskap, mistenksomhet, mistillit, sjalusi og grådighet skal bli erstattet med kjærlighet, vennlighet, tillit, gjensidig støtte, forståelse og raushet. Dette er de indre ønskene til menneskeheten når de forsøker å skape en endring for seg selv og sine kjære.

Vi ber folk om å be hver dag, for at verden virkelig skal bli et sted der alle ønsker å leve. Når slike  bønner går ut i atmosfæren slår de seg sammen med andre bønner og skaper en mektig kraft for å bringe til verden det bønnene sier, for hver bønn inneholder mye kraft og energi. De som ber sammen i grupper legge enda større kraft og energi til feltet av muligheten, og dette er hvordan miraklene skjer. Det er folk i verden som ber sammen, som er wielders og vevere av skjebnen til planeten.

Stå opp, kjære hjerter, og gjør dine sterke intensjoner gjeldende for en bedre verden. La deres lys skinne ut i universet som et fyrtårn for sine innbyggere, slik at Jorda er klar til å bli medlem i orden med føderasjonen av planeter som har ventet i endeløse evigheter for at dette skal skje . Som menneskeheten forenes i formålet, er de sammen med andre ulike planetariske sivilisasjoner som er klare til å hjelpe sine brødre og søstre med sitt vell av kunnskap, teknologi og visdom. Under banneret av Skaperen av alt; alle er One.

Til neste uke ...

JEG ER Hilarion

Ingen kommentarer: