lørdag 23. november 2013

SaLuSa 22. november, 2013

"Denne tiden av året var vanligvis den tiden hvor dere begynte å tenke på andre med mer kjærlighet og dere opplevde stunder hvor dere var mindre stresset, inntil dere igjen startet på et nytt år, med håp og ønsker som langsomt svant hen etter hvert som året gikk. Slutten på dette året vil for mange av dere ikke bli det samme og vi vet at dere allerede kan føle det. Dere har ikke noe ønske inni dere om å gi de vanlige gavene eller forvente slike gaver tilbake. Det har blitt klart for dere at den største gaven dere kan gi til alle deres nåværende familiemedlemmer er deres Kjærlighet som uten forbehold strømmer til deres hjerter og hjelper dem på sin egen vei. Mange av dere føler at det ikke lenger eksisterer noe behov for å holde fast ved den gamle måten å feire at Lyset er tilstede inni dere og over alt omkring dere. De som er rede til det vil feire og uttrykke sin takk på en ny måte med å tre inn i sin høyere virkelighet og med å sende enda mer Kjærlighet til den som er rede til å ta den imot, og de vil således åpne opp for mange flere muligheter for andre å velge mellom. 

Med alle disse mulighetene til stede i Menneskehetens kollektive sinn, vil de som vil våkne, eller vil avslutte sin oppvåkningsprosess på et senere tidspunkt, velge den veien som er best for dem selv og tilføye sine egne ønsker til den i samsvar med sin egen livsplan, slik at alle vil oppleve sin egen unike vei gjennom Oppstigningen. Alle vil føle en meget sterk veiledningskraft inni seg som vil lede dem frem til oppfyllelsen av deres egne valg og ønsker. Det vil ikke være noen grunn til å følge andre, med mindre dette er hva man har valgt å erfare, og alle mennesker vil føle den enorme kraften som friheten bærer med seg og vil bringe dem den vidunderlige forståelsen av at ingen andre er ansvarlig for deres livserfaringer enn dem selv, og at tendensen til å sette skylden på andre ikke lenger vil finnes, og således ikke lenger vil skape hat og sinne mellom mennesker. Harmoni og fred vil herske inni dere og i den ytre verden som vil bli trukket inn i deres kollektive opplevelse av en høyere virkelighet av Menneskehetens sterke vilje.

Denne prosessen med kollektiv forandring vil kreve noe av deres tid, som dere allerede vet, men likevel begynte alle de nødvendige forandringene for mange år siden, og de skyter nå fart i takt med den økende kraften i deres ønske om så se denne verden fullkomment fri, balansert og forent, denne verden som har gitt dere så mange verdifulle erfaringer som har blitt til visdom. Med deres oppløftelse kan andre finne sin vei, sin helt personlige vei med letthet, ettersom kjærlighetens energi skaper den nødvendige dragning mot det man søker etter, på samme måte som dere blir tiltrukket av alle høyere energier. Det er Skaperens ønske å se en slik mektig forandring skje i denne verden og den påfølgende forandring i mesteparten av hele Skaperverket som vi alle eksisterer i. Husk på at dere er en del av Skaperen og at dere bærer dette ønsket inni dere, og legger til deres egne ønsker og valg til det, det er dette det betyr at dere har fri vilje, og således skaper dere den veien som vil lede dere til opplevelsen av den fullkomne En-het med Skaperkraften.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og jeg ønsker at dere skal forstå hvilken makt som ligger i deres valg om å dele Kjærligheten med alle andre. Dere kan løfte dem opp fra den lidelse de selv har skapt bare med et smil eller kjærlighetsfulle tanker og ord som dere sender til dem. Dere vil ikke hjelpe dem ved å gå inn i deres følelser og knytte dere til dem, men dere vil hjelpe dem ved å føle den Kjærlighet som finnes overalt omkring dere, for dere kan ikke redde dem – det er opptil dem selv å finne sin egen vei og sin plass i Alt Som Er."

Kanal: MADAD

Ingen kommentarer: