onsdag 4. mars 2015

Slaveriets tid er over

Endelig!  Nå er det mer håndfast viten over meldingen om at det meste er i orden for en reell start på alt det nye som skal inn. Nå handler det mer om at det  virkelig skal komme på plass. Det har vært klart flere ganger, men av forviklingsgrunner har det blitt utsatt.  Nå ser det ut til å gå i orden.  Nå har forviklingsgubben gitt opp håpet om å kunne trenere mer.  Takk og pris for alle tverre krefter som forsvinner! 

Banksystemet har leveransene klare, og de ulike systemene er klare til å settes i funksjon.  Den gamle orden kan plukkes ned - de fleste samarbeidende parter er klare, og velstanden kan bare bølge inn over oss snart.  Vi nærmer oss et helt spesielt skille i historien - virkelig et vannskille!  Etter årtusener kan vi endelig rense verden for den heslige Anunnaki og hele familien Iluminati, ut og bort med skitten og denne verden skal aldri mer belastes med slike energier.

Nå skal vi gå framover på en sti av nye åpenbaringer som raskt forvandler verden, så klart.  Nytt globalt finansielt system skal inn.  Gjelden som er enorm forsvinner like enormt fordi dette riket er nå under en enorm forvandling.  En forvandling uten sidestykke.  Nå skal vår verden velsignes med en energi som gir oppblomstring av iq-topper som vil gjøre store oppdagelser innen medisin, vitenskap m.m.

Alt dette er til å nyte i all sin kompakte positivitet.  Nå er det ingen plass for Iluminatis dumheter mer, nå er det fritt fram for de oppstegne mesteres læresetninger i vår verden!  All mishandling av Gaia skal nå rettes opp og ordnes.   

Tukáte

Les siste Sheldan Nidle.
Sheldan Nidle Updates

Ingen kommentarer: