mandag 2. mars 2015

Hvem speiler hvem

Mange lar seg fortsatt sette i ildrød tilstand over Illuminati, enda de fleste må vite om Illuminati og dermed også forstå, at den energien prøver seg så lenge den kan. Energien er på vei ut av verden, men ser slett ikke etter den nærmeste utgangen. Tvert imot. Derfor vil vi merke at energien fortsatt er her og i virksomhet ennå en tid fordi den faktisk er det! Er vi kanskje blitt så vant til revestrekene fra Illuminati, at vi godtar dem som ekte og tilhørende vår hverdag? 

Illuminatis revestreker hører vi i dialogene rundt oss. De kan fornemmes i både det muntlige og det skriftlige i hele verden. Alle saker som svirrer rundt i et samfunn bruker Illuminatis verdier som drivkraft og hans intensjon som vinger. Med dette utstyret svever Illuminati fortsatt rundt i Jorda's nærmiljøer og tar seg tilrette. Bruk det tredje øyet, så nær sagt, og bli soleklar på hvordan du kan holde denne energien borte. 

Det er ikke vanskelig, når den rene oppmerksomheten sitter i vakttønna og speider utover. Det er snakk om tegnene som viser seg og som er der rett og slett som veileder og stumtjener i livets seilas. Det er tegn som alltid er i bevegelse, de er i den blanke luften, de er i sfæren rundt hvert menneske. Vi har alltid med oss noen usynlige flyvere, alle sammen, dette er flyvere som forteller det vi sjøl ikke kan eller vil ut med.

Utenforstående fornemmer at det er noe underliggende i en samtale, men får ikke tak i det. Det er Illuminati som fornemmes, men ikke lar seg fange. Snart er  fenomenet borte. Snart, men ikke ennå. Det er gammelt og vant, alle kjenner til det, men der stopper det. Snart er alt blottlagt og samfunn etter samfunn våkner opp, strekker seg, gjesper og trekker pusten i lange drag. For en luft! For en følelse! Hva har skjedd? Er vi der snart, kanskje?

Tukate 

Ingen kommentarer: