onsdag 18. mars 2015

Nytt av dagen idag - 18. mars 2015

Fra egne notater ...

Jeg merker nå både nye (og litt eldre) egenskaper stadig vekk glimter til med sitt nærvær på en helt annen måte enn tidligere.  Det som allerede har presentert seg kan også ha endret atferd. Noe av dette er helt nytt. 

Det kan være en ny variant av hukommelsen, som fungerer på en annen måte enn det jeg kjenner til, som at jeg vet sikkert hva jeg må si eller gjøre i en gitt situasjon. Kan ikke forklares mer.  

En slik uttalt sikkerhet på dette området har jeg ikke opplevd tidligere, da har det vært mer antakelser. Nå er vissheten ganske sterk over et bredt spekter. Kommer tilbake med mer når det blir mer uttalt.

NB!  Det kommer melding om at det arbeidet som startet i det gamle Lemuria, nå skal fullføres på Jorda!

Ingen kommentarer: