lørdag 21. mars 2015

Hvor ble den av - solformørkelsen?

20. 03. 2015 - skulle vi få oppleve en sol- eller måneformørkelse, vet ikke helt - for de er jo i sving begge to, men den formørket ikke noe her iallefall.  Alt var ved det gamle vante, tross alle snakkiser på forhånd om oppførsel sånn og slik, og brillebruk nøyaktig slik det måtte være for at ikke brukeren skulle bli helt utstøtt i kulden.  Det var ikke måte på - mye tull og lite ull, sier jeg. Men naturen gikk sin gang, og heldigvis er det lange avstander det er snakk om, så menneskenes dumhet rekker ikke så langt at noe ødelegges.  

Hadde det ikke blitt hauset slik opp, hadde nok ingen kastet sine øyne på sola en slik dag fylt som horisonten var med overskyet vær i det vide og brede. Menneskenes iver etter sensasjon er umåtelig stor - hvor kommer denne unaturlige iveren fra og hvilken oppgave eller hvilken nytte har den?  Er det oppdemmet virvar-energier i fri flyt som må ha en dytt rett som det er for at systemet skal renses for akkurat denne energien. Jeg har aldri sett eller hørt noen forklaring på dette, men det er vel ikke det interessante heller for hauserne.

Energi er energi og den har tilflytt oss både før, under og etter selve opphausinga og hva har så den energien eventuelt gjort - ikke gjort?  Det snakkes det naturligvis ikke noe om, fordi sånt noe ikke har evnen til å lage skvulp og store bølger. Vi har kanskje ikke de riktige instrumentene til å måle verken det ene eller det andre, men hause opp folk og energi det er mulig i alle situasjoner. Mennesker er på alerten hele tida for å kaste seg med på en eller annen bølge som er i aktivitet i sinnet eller det reelle livet - hele tida.

Tukáte

Ingen kommentarer: