fredag 20. mars 2015

Nå er det tid for å skifte fokus!

Jeg skulle gjerne byttet ut de vanlige synspunktene som serveres i alle medier fortsatt, og heller tatt inn det som er mer i takt med det virkelige livet  om dagen. Det er tydelig at mennesker ikke tør å slippe seg løs, si hva de spekulerer på eller rett og slett fortelle at tankene bevisst tar andre stier nå enn tidligere. Jeg tror mange unge er svært åpne og tar inn en del av de nye meldingene det er mulig å få tilsendt luftveien nå, men at de holder det en smule hemmelig ennå en tid. 

Det jeg forsøker å si, ad omveier her nå, er at vi bombarderes med nye frekvenser, frekvenser vi ikke tidligere har tatt inn fordi den jordiske kroppen ikke har vært istand til det. Nå blir den stadig mer justert for de høyere frekvensene, og etter hvert vil nok samtalene om det hemmelige livet snart åpnes helt opp - kanskje når det mediene også! Personlig har jeg snart ventet i to tiår på denne åpenheten - for ikke å si åpenbaringen! Det har vært stor motstand med hensyn til denne informasjonen, en motstand som forhåpentligvis snart er over.

De nye tankene jeg snakker om, har kanskje noen allerede forstått har sammenheng med besøk 'utenifra'. De besøkende har nok vært rundt oss ganske lenge (de befolket stuen min en gang - noe jeg så på med egne øyne), men de har holdt seg skjult - en evne de har. Jeg tror nok at flere likevel vet, men holder tett. Mange har nok også fått inn nye setninger og kanskje hele avsnitt som de ikke har tenkt ut sjøl. Jeg synes ganske enkelt at tida er overmoden for å la dette komme åpent ut i samfunnet. Hva har vi å tjene på at det fortsatt holdes hemmelig?

Hva holder vi på med ellers her på Jorda da?  Er vi sterkt opptatt på stadig høyere nivåer enn tidligere, og kanskje lanserer vi nye tanker og formuleringer slik at oppdateringa holder tritt med innkommende nyvinninger? Det virker ikke slik - en kikk inn i nasjonalforsamlinga på hva som sies der akkurat i dette øyeblikk, så er det svært betimelige at det mest omtalte nå er KrF's (Kristelig Folkeparti's) tolkning av en FrP-politikers løgn i Stortinget.  KrF ser seg visst istand til å kompromisse med Gud og svelger derfor løgn og fanteri på linje med de vanlige gudsordene, når det gagner partiet KrF best!

Hvor fast forankret i Himmelen, et slikt politisk parti her på Jorda er - vites ikke. Partiet virker som en kamuflasjedrakt med fordekte rømningsveier alle vegne og i alle retninger. Jeg har ikke hatt den minste peiling på at det kristne budskapet noen gang har snakket om denne drakten - så mulig er den laget i kun et hemmelig eksemplar kun til bruk i det politiske partiet KrF. KrF må være Guds kompromissparti her på Jorda, for dem som på falsk vis skal berge den borgerlige regjeringa's fortsatte eksistens. Et parti med ære og rettferdighet i behold ville ikke funnet på å kompromisse med Gud! I dette tilfellet virker det hånende.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Tukáte

Ingen kommentarer: