mandag 30. mars 2015

Jordkloden i ny støpeskje

Det er en akselerasjon av endringer som finner sted nå.  Det vi brukte flere tiår på tidligere, det gjøres i en fei nå til dags. Det er ikke rart at vi har våknet helt utslitt over perioder og etterpå er det assimileringen som driver sitt spill. Alt det nye som kommer av forandringens energier skal jo forankres i den ene  kroppen vi har - og til tider føler vi det slik at vi bare vil sove - sove ...  Dette er den ekstra næringen kroppen ber om.

Vi ser jo stadig beviser, nå om dagen, på at noen ikke er interessert i at befolkninga som sådan skal stige i forstand.  Derfor ypper de til krig og gjør andre framstøt for om mulig å lykkes med å forsinke oppstigningsprosessen, men det er bare det, at de har sine overmenn som opererer på menneskenes side og de arbeider på høygir for at vi skal lykkes. Og vi kommer til å lykkes, ingen andre muligheter viser seg i horisonten.

Nå er det vi, folket, som har kontrollen og dermed gir det seg utslag i endringer på kloden vi lever.  Verden endrer seg fordi vi endrer oss.!  Felles innsats gjør felles oppvåkning!  Nå skaper vi en verden der sannhet, ærlighet og åpenhet er regelen og ikke unntaket. De høyeste kvaliteter i hver sjel stiger nå til overflaten av bevisstheten - lik en som har tatt seg en dukkert og kommer opp gjennom vannet! 

Slik vi opprettholder vår åndelige integritet med å være tro mot oss sjøl, begynner mye å legge seg til rette der det skal.  Eventuelle hjelpere i denne planen vet sjøl når de skal innfinne seg og da er det tid for indre glede og stille viten.  Planer legges, og mål oppnås.  Hendelsene siver ut på magisk vis og åpner nye muligheter som vi ikke i våre villeste  fantasier så for oss at ville skje. Fred og harmoni styrer så vår verden.

Tukáte

Ingen kommentarer: