tirsdag 10. mars 2015

Litt spørrende refleksjon

"After the landings, those of us who are currently incarnated on Earth will relocate to Inner Earth, another planet in this solar system, or travel to another star system." 

Det er hvordan vi vil oppleve tida etter landinga, jeg er spent på nå.  Vil vi være våkne og bevisst det som skjer, eller skjer det mens vi sover?  Hvordan er det nye paradigmet og hvordan vil vi forstå det?  Kommer vi til å gå rundt med store øyne og forundres over alt det nye, eller glir det nye og det gamle om hverandre på hver sine steder - lett og enkelt.  Vi vil jo sikkert okke og stønne over alt det nye og flotte og behagelige vi plutselig er omgitt av.  Vi er jo ikke så blaserte vi som kommer fra 3D og de tilstander vi der hadde med alle slags menneskelige avskygninger. 

Vi lever i sauens år i 2015!

Ja, hva vil nå det ha å si i denne sammenhengen. Håper vi får svar på alle spørsmålene vi har, og kanskje får vi også en bedre oversikt over hva som forøvrig ligger foran oss i sauens år. Vi beveger oss nå inn i en ny tetthet, en høyere oktav og ideen om at den solide verden vi lever i ikke er så solid likevel. Nei, den er nok ikke det, men vet vi noe sikkert om dette?  Mange vil nok protestere på det. Men tanken på verden som et sterkt og fattbart oppholdssted, det har sine 'andre' sider også.  Jeg har mange ganger tenkt på dette, og det er alltid like vrient å sette seg inn i slike tanker enn si få noe fornuftig ut av dem.

Tukáte


Do I Go or Do I Stay?

Ingen kommentarer: