tirsdag 10. mars 2015

Norwegian -- Ashtar taler: Om de fremskritt dere har gjort og hva dere kan forvente -- 26 august 2013 - Monday, August 26, 2013 - Kanalisert av Philipp.

På datoen 25. august i deres kalender, passerte dere nok en viktig milepæl. Dere har med suksess absorbert, integrert og videresendt energier inn i dere selv og Gaia. Gratulerer!   Mange av dere er ikke klar over viktigheten av denne ovennevnte datoen. 

Den er den viktigste av markørene i deres ni måneder lange Nåde-Periode, som vi har snakket om tidligere. Vi kan med stor glede fortelle dere at dere er helt og holdent ”etter skjema” når det gjelder den Guddommelige Planen.

Vi ber dere være tålmodige før dere går inn i dere selv og prøver å finne forandringer som resulterer fra energiene 25.august. Dere vil trenge noe tid før dere vil være i stand til å oppdage de forandringene som fant sted inni dere. 

Vær så snill og være tålmodige og ikke vær for strenge med dere selv. Vi ser hvordan Nåde-Perioden som varer frem til slutten av september 2013, utfolder seg akkurat som forventet. Det er ingen mulighet til å snu nå. Ingen forandringer vil gjøres i den Guddommelige Planen.

Ved høstjevndøgn i september vil deres gamle paradigme være avsluttet en gang for alle. Etter denne datoen vil ingen ting som ikke er av Kjærlighet og Lys, og som tilhører det gamle paradigmet, kunne overleve.

Dere vil alle bli oppløftet på et slikt vis at progressive bevegelse som ikke er basert på Kjærlighet og Lys, simpelthen ikke lenger vil være mulig. Den type situasjoner som er har sin basis i de gamle illusoriske verdier, vil finne sin løsning. Dere vil raskt finne løsninger på de situasjoner som dere i dag er så opptatt av, både på individuell og global basis.

Og nå er dere mindre enn en måned unna denne oppløftelsen. De som ikke kan akseptere de kommende forandringene eller at ”det gamle spillet” nå når sin utløpsdato, utkjemper i disse dager sine siste kamper. Dette er grunnen til at så mange krigsliknende aktiviteter nå topper seg. Vær forsikret om at etter høstjevndøgn i september 2013, vil alle slike situasjoner løses av Lyset og Kjærligheten – og det svært raskt.

Gaia understøtter deres transformasjon. Skogbrannene, flommene, stormene og jordskjelvene understøtter deres transformasjon inn i den Gyldne Tidsalder. Vi ber dere om å huske på at deres arbeid går hånd i hanske med Gaias og at dere gjensidig hjelper hverandre. Og nok en gang vil vi understreke at dere spiller deres rolle i dette spillet med stor suksess.

Vi var ikke helt sikre på hvordan dere ville takle den ni måneders Nåde-Perioden. Og spesielt kunne vi ikke forutse om dere ville bruke denne Nåde-Perioden på den måten det var tiltenkt da dere ble innvilget den. La oss få lov til å minne dere på at dere ba Gud om denne Nåde-Perioden for at det skulle bli mulig for alle mennesker på Jorden å stige opp.

Nå er dere midt oppe i forberedelsene til Oppstigningen. Dere er i ferd med å la all gammel ballast fare og dere holder på å integrere de nye energiene som vil løfte dere opp. Oppstigningen vil endelig skje i ikke-så-fjern fremtid. Men allerede når Nåde-Perioden utløper, vil dere merke at deres daglige liv blir lettere og mer fullt av glede. Dere vil bli overrasket over hvordan dere vil finne løsninger på de individuelle og globale problemene som plager dere nå. Og det i seg selv vil løfte dere merkbart opp, på et vis som dere i dag ikke anser å være er mulig.

Og så – på et tidspunkt i deres umiddelbare fremtid – vil dere endelig stige opp. Vær snill å ikke tvile på dere selv. Alt er bra. Dere overrasket oss med deres forespørsel om en utsettelse og vi var usikre på hva dere ville gjøre i Nåde-Perioden. Og nå viser det seg at dere har gjort det så mirakuløst bra, til deres eget og Gaias fordel, at vi mangler ord for å beskrive vår glede. Dere er i sannhet Mestere i aksjon og vi er alle veldig, veldig stolte av dere.

Mange av dere som er inkarnert på planeten i dag er Oppstignings-Mestere. Dere har lykkes med Oppstigningen i tidligere liv, også på andre planeter. Dette er grunnen til at dere er inkarnert som ”Oppstignings-eksperter” akkurat nå. Dere er så å si ”Spesialstyrker fra Himmelen”. Og dere gjør en superb jobb. Det er så mye som ligger og venter dere at det vil forbløffe dere på en positiv måte og det vil fylle dere med glede og lykke.

Hvis dere leter i det ytre etter håndgripelige bevis på at det vi sier i våre budskaper er sant – selv om utrettelig minner dere på at dere først og fremst skulle lete etter forandringer inni dere – så vil hver eneste en av dere som følger med på budskapene se den første, omfattende, håndgripelige bevis ved å legge merke til forandringene i deres finansielle affærer, spesielt med re-valueringen av mange av verdens valutaer.

Vi er selvfølgelig klar over at det er mange av dere – om ikke alle – som føler tvil i ny og ne om alt dette er virkelig. Og vi har forståelse for dette fordi dere har opplevd så mange endringer i den Guddommelige Planen på deres lange reise mot Oppstigningen. Dette er grunnen til at re-valueringen av mange valutaer er av så stor viktighet. Det vil vise dere at alt er virkelig og ikke en drøm.

Alt er vel. Vær så snill å ha tillit til dere selv og den Guddommelige Planen. Vi står ved deres side og følger med dere gjennom prosessen. Påkall oss dersom dere trenger hjelp og vi vil være der for dere.

Vi elsker dere så veldig høyt,
Deres Bror,
Ashtar

Kanalisert av Philipp,
Webpage: ASHTARthrough Philipp
Translator: Leif


English Index

Ingen kommentarer: