tirsdag 24. mars 2015

"BECOMING A PRACTICAL MYSTIC" - Transmitted Through Ronna, LM-03-2015

Kortversjon av Ronna's siste melding. 

Nå holder vi på å gjenforenes med vår SOUL SONG, sier Michael og Ronna Herman. Mens vi har operert i de lavere skikt (3d) nå i lang tid, så har vi vært knyttet til noe som heter Energetic Signature.  Energetic Signature stråler ut fra de sju store Chakra Centers og aurafeltet.  Dette endres stadig da det styres av tanker og handlinger og er fullstendig lydig overfor de egoønsker som måtte dukke opp.  Følelsene sørger for at det stadig vekk er oppturer og nedturer for kroppen å være med på. Gradvis blir ego-ønske-kroppens personlighet en tjener for sjela og vibrasjonsmønsteret gjenopprettes.

Nå skal Energetic Signature justere seg i forhold til de høyere frekvenser i SOUL SONG, som igjen starter et Clarion Call til høyere fasetter av Soul Self som start på gjenforeninga. Den opprinnelige SOUL SONG var i perfekt harmoni med Celestial Soul Song av Sub-Universe; det viste hvordan vi var, og er, anerkjent av Soul Family og de store Lysvesener.  Det er en unik resonans i hver dimensjon og et identifiserbart harmonisk lydmønster.  Vår fysiske eksistens er en realitet av harmoni og balanse, eller mangelen på det. Tettheten i vibrasjoner influerer på balansen i vibrasjonsmønsteret.

Hver dimensjon har en unik resonans og et identifiserbart harmonisk lydmønster. Den fysiske eksistensen er fokusert på harmoni og balanse, eller mangelen på dette. Jo lenger inn i tettheten vi er, jo mer uharmonisk vil vibrasjonsmønsteret være i den materielle virkeligheten. Typisk nok vil vi være fokusert på det konkrete - det som har substans eller tetthet i tid-rom orientering om årsak og virkning og vektlegging på struktur og atter struktur.  Når vi senker vibrasjonene blir vi gradvis flerdimensjonale, noe som betyr at vi tar inn frekvensmønstre fra flere dimensjoner samtidig.

Når vi oppnår en viss grad av harmoni i kroppen, vil portaler og muligheter forøvrig åpne seg i den fysiske kroppen.  Dette gir gradvis tilgang til frekvensmønstre av høyere dimensjoner.  Det vil også foregå en utvidelse av åpningen for Crown Chakra. Dette er store skritt i oppstigningsprosessen, da det gjenoppretter forbindelsen til the River of Life–the Cosmic Stream av høyere bevissthet som inneholder levende lys-partikler av skapelsen kalt Adamantine Particles. Her starter bygginga av et kraftfelt av Full-Spectrum Creator Light.  Pusteøvelser og affirmasjoner får nå ny mening!

De grunnleggende sju eteriske chakraene eller spinnende hjul av elektromagnetisk energi, ble plassert innenfor den fysiske kroppen som beholdere for de nedtrappede attributter, kvaliteter og dyder av gudsbevissthet. De sju energisentrene har alltid blitt riktig kalibrert i henhold til den guddommelige planen -  med hensyn til tetthetsnivåer som vi opplever i hver inkarnasjon. Avbalansering og harmoni i de fire lavere fysiske nivåene som; det fysiske, mentale, emosjonelle og eteriske - vil gradvis avgrense vibrasjonsmønstre som vil lede oss inn på the Pathway of Ascension og inn i de høyere frekvenser av lys.

Chakrasystemet vil starte utstråling av de fem Høyere Stråler av Galaktisk Gudsbevissthet som blir tilgjengelig når Energetic Signature nytter seg av frekvensmønstre i midten av 4D.  De fem Higher Rays vil ha en dyp effekt på de sju chakraene i det Third-/ Fourth-Dimensional fysiske fartøy. Forsyningen av Adamantine Particles of Light, lagret i Seed Atom i hvert chakra, vil nå bli utgitt. Kundalini eller Serpent of Sacred Fire, oppbevares ved foten av Root Chakra som vil stige og prosessen av  Opening the Seven Seals of Higher Consciousness vil bli igangsatt. 

Chakraene spinner ut av balanse, endrer farge og blir iriserende etter hvert som de forbindes med høyere frekvenser av gudsbevissthet, og gradvis fylles av Creator Light.  Ryggsøylen blir etterhvert en stang av lys og kraft som det strømmer skaperlys gjennom  ( ROD of LIGHT and POWER through which the Streams of Creator Light ) som flyter fritt og uhindret - dette gir som resultat at prosessen blir svært akselerert. Jeg Er-nærværet (God-Seed Atom) opplever mange virkeligheter samtidig. Innflytting i 5D-miljø fører med seg at vi kan merke telepatiske tankeformer, samt informasjon fra det Høyere Selvet.

Vi kan nå oppleve en fysisk- og en ikke-fysisk virkelighet på samme tid. Vi har brukt mer tid i en ikke-fysisk virkelighet enn i en fysisk. Jordisk eksistens er bare et øyeblikks tid, sammenliknet med de høyere sfærer. Vi er et fragment av Guds-bevissthet. Vårt individualiserte Gud Seed Atom er helheten av vår væren innenfor Sub-Universal erfaring. Vi er i ferd med å gå inn i en annen virkelighets verden der spesielle talenter og raffinerte egenskaper vil være en normal del av den vi er. Vi ønsker å være en Praktisk Mystiker. Vi tilpasser oss gradvis en raskt skiftende verden, og en tilstand av å være.

De neste fem eller ti år?  Hvordan vil vi ha dem? Hva ser vi for oss? Det er på tide å starte med bygginga av den nye virkeligheten - våre åndelige venner. Sjeleledsagere og det Høyere Selvet kan hjelpe oss å gjøre det effektivt, grasiøst og i takt med den nye Divine Blueprint, og for det høyeste gode.  Vi vil bli gradvis sterkt påvirket av kraftig utstråling av guddommelig lys.  Den bevisste oppmerksomheten vil utvides til å omfatte hele menneskeheten.  Jorda solsystemet og selve Galaksen. Store oppfinnelser vil skje.  Den fysiske kroppen blir mer finstemt for å imøtekomme stadig strøm av Guds Rays.   forts.

Les forøvrig Ronna Herman

Ingen kommentarer: