fredag 6. mars 2015

SaLuSa 6. mars 2015

SaLuSa hilser oss slik han har gjort i lange, lange tider.  Han har fulgt oss med stor interesse i evigheter og henger fortsatt med.  Aldri har engasjementet vårt vært mer intens enn det er nå, sier SaLuSa.   Jordboeren beundres for sin vilje og standhaftighet til å holde seg til sine oppgaver og den kampen som er blitt utspilt i kulissene er vunnet av jordboeren, men likevel er det ingen hvile på laurbærene da innsatsen er like intens.  

Posisjonen i de høyere vibrasjonene skal holdes vedlike.  Vår nåværende rolle er å bistå Lyset - vi står i vårt eget lys og lar oss ikke påvirke av utenforstående aktiviteter. Vi får også vite at auraen vår er potensielt uinntakelig og det gjelder nå å holde den slik.  Å holde energiene på det rolige planet er hovedoppgaven nå. Det er fantastisk å tenke på at vi har bestått prøvelsene i 3D med glans, og vi sprer nå lyset slik vi skal.

Distraksjoner har det vært mye av, men vi har holdt fokus og gjort vår plikt! Flott!  De mørke vil fortsette med sine iherdige forsøk uten at det vil innvirke på vårt arbeid.  Vi har blitt forsterket i vår oppvåkning og ser nå lettere det bedrag vi har vært utsatt for.  Noe som er vanskelig å fatte tillit til er at vi er mye større enn vi tror.  Det er ikke så lett å forstå. Vi er store Lysvesener og dette kommer lettere fram når vi forbindes til vårt Høyere Selv.  

Potensialet til å være stor nok, er tilstede, og ikke noe er utenfor våre evner. Dette vet vi nå. Vi har trodd vi var små, ynkelige vesener, men nå begynner vi å tro på det realistiske.  Vi forstår nå hvorfor vi har blitt holdt tilbake av de mørke - pendelen har nå snudd.  Ingen får forstyrre oss nå.  Mye av det som er uferdig blir nå oppgradert all den tid våre vibrasjoner i den grad er så mye sterkere.   The Law of Attraction er en sann virkelighet.    

Tukáte

Les SaLuSa her:

Ingen kommentarer: