mandag 1. august 2011

Vil du kvitte deg med Offer-energiene?

Dissolving Victim and Separation Energies By Goddess Isis and Goddess Hathor
1 August 2011
Channeler: Natalie Sian Glasson
www.omna.org
Dissolving Victim and Separation Energies By Goddess Isis and Goddess Hathor

Channelled through Natalie Glasson 31-07-11


Kort resymé:

Du er hovedsakelig på Jorda for å løse opp i karmiske energier som er skapt av tidligere handlinger, sier de to gudinnene, Isis og Hathor. Oppdraget er enormt og hver og en av oss har som formål å arbeide med ulike områder av energien. Vi har akseptert deler av den som vår egen, og må slippe den fri igjen. Det er en god hensikt som ligger til grunn for tenkningen rundt karma, og nå har vi gått så dypt i denne materien at vi sier oss ferdig utlært. Vi har vært vår egen lærebok!

Vi opplever oss som ett individ, men sannheten er en helt annen. Vi arbeider som et team med alle sjeler på Jorda - på det indre og ytre nivå. Det vi greier å forstå av karma, og dermd løser opp i, har enormt store ringvirkninger i Verden og forøvrig i Universet. Det er dette mange ikke forstår i den lille hverdagen, nettopp fordi de opplever seg som et enkelt-individ som står helt alene i et enormt Rom. Gudinnene, Isis og Hathor, ber oss stanse et øyeblikk og tenke over det som sies her.

De to energiene som er aktuelle idag, er Forankring og Høyning av Feminin Bevissthet og Lys. Det er ikke nye energier, men det er energier som må bli forstått og bekreftet som støtte i den åndelige veksten. De to energiene gir inntrykk av å være i motstrid i spørsmålet om å føle seg, eller ikke føle seg - som et Offer.

Offer-energien er veldig sterk på Jorda idag, og er blitt bevisst sin egen verdi - som noen bruker eller adopterer. Offer-energi er ingen erfarings-energi, men en energi du har valgt etter eget skjønn. Dette er offer-energiens mange ansikter; du lar deg bli såret, deprimert, trist, hjelpeløs, tynget - generelt følelsesmessig og psykisk ute av balanse.

Når en vane sprunget ut av slike følelsesmessige opplevelser forårsaker negative reaksjoner, blir det en bevissthet, et vell av energi ved tanken på at noen kommer og viser sympati. Jo flere som knytter sine følelser inn i dette spillet, jo fortere blir det en naturlig livsstil. Offerbevisstheten henger nå som en røyksky over menneskeheten - inhaleres konstant av mange og av og til av andre. Her er det gudinne-energien kommer inn og kan løse flokene. Å slippe offer-energien fri, skaper en helt annen og befriende virkelighet på Jorda.

Les alt her: http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

Ingen kommentarer: