torsdag 4. august 2011

Er det slik at ... ?

Tukáte


De som reflekterer over virkeligheten, ser kanskje at den har noe med perspektiver å gjøre - dette er den illusjonen vi snakker om ...? Men hva er illusjon sprunget ut av ... ja, hvorfor illusjon ...? Kommer den fra en kjemisk blanding ...? En kjemisk blanding som nå er endret fra hva den var ... ? Er det derfor det er en Oppvåkning på gang ...?

Er det nå en kjemisk blanding som er skapende sammen med ...? Ånden kanskje ... ? Men Ånden har da vært her tidligere også ... ? Hva er Ånd ...?

Er det slik at bevisstheten påvirkes av den nye kjemiske blandingen, og perspektivene endrer seg av den grunn? Er det slik at vi kanskje lytter mer til Ånden nå enn under den andre 'blandingen' - for å si det slik? Og så våkner Bevisstheten til Nye perspektiver ...? Så omskaper vi fordi vi ser nye bilder rundt oss ...?

Men hva er Ånd ...?

Det er skrevet og snakket om ... ; Kropp - Sinn - Ånd ; Er dette en Trio som det er verdt å tenke mer over? Kanskje matematikken ikke finner de riktige svarene hvis våre X'er og Y'er ikke springer ut av den reelle forutsetningen? Er det dét som er poenget med livet som er på leting etter livet ... at det ikke finnes blant oss mennesker ...? At det ikke skal finnes noe virkelig og reelt liv ... bare synes som om ... ?

Vi hører om frigjøring ... fra andre og eget! Gi slipp! Hvilken frigjøring er det reelt snakk om ...? Vi har våre egne perspektiver, omkring 7 milliarder perspektiver på - hva liv Er. I tillegg har hver enkelt milliarder av ulike perspektiver på alt annet inne i denne virkeligheten, og til sammen blir dette ... Puh ... ! Henspeiler "Gi slipp" på brukte perspektiver?

Er det lettere å eksistere i enighet med noen få, hvor perspektivene på det omkringliggende er 'opplest og vedtatt' ...? Er det uenigheten om perspektiver på verden som har ført til kriger og katastrofer i den gamle 'kjemi-blandingen'. Kommer det til å bli bedre nå, når vi går videre med Ny 'blanding' ...?

Ingen kommentarer: