onsdag 17. august 2011

Det gjelder å ha mot i brystet!

Både Sheldan Nidle og SaLuSa melder denne gangen om desperat motstand fra 'rogue'-ene som ønsker å blokkere en landing. De truer med å angripe Jorda (kamuflert som UFO-angrep) for å sannsynliggjøre sine antakelser. Dette angrepet vil stoppes før det er startet, sier SaLuSa, men de såkalte 'rogue'-gruppene gir seg ikke. Det er klart de ser mørkt (!) på å måtte gi fra seg det hegemoniet de har hatt. Det har vært en fribilett til sus og dus for dem, mens 'slavene' strevde med å øke pengebingen deres (så får det vise seg hvem som er på hvilket nivå til slutt.)

Så snart spørsmålet om lederskapet på planeten er løst, starter en omfordeling i den generelle velstanden. Jeg formoder at 'husmannsånden' skal luftes ut ved at alle vinduer åpnes og gjennomtrekken gjørt rent bord! Ahh - herlig! Jeg anbefaler deg å lese meldingene fra Sheldan Nidle og SaLuSa, for å se hvor nitid de tenker å gå til verks i gjenopprettingen av en høyere vibrerende tilstand hvor vi alle blir likestilte. Bevisstheten på Jorda har vært bastet og bundet i 13 000 år! Det er forståelig at frykten er overhengende i menneskene ennå, men det er like forståelig at den fordufter som trollet da det fikk Lyset rett i åsynet.

Vi får vite at det blir en pressekonferanse ganske snart (den har jeg ventet på lenge allerede!) Den vil bli gitt av den nye amerikanske presidenten, heter det, og hva som ligger i uttrykket 'nye' kan jeg ikke si. Jeg synes det er verdt å merke seg at når dette skjer, skjer det også en full Bevissthets-åpning på Jorda.

Gå inn her og les fyldige meldinger fra Nidle og SaLuSa:
http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

Ingen kommentarer: