lørdag 20. august 2011

Intervju med Sharula Dux fra Lemuria!

Joanna Cherry intervjuer Sharula Dux, som er en kvinne fra Telos, den Lemurianske byen under Mt. Shasta. Hun har fantastiske budskap hun kommer med, og ingen motsigelser er til dags dato registrert om henne, sier Joanna Cherry.

Sharula har svart på spørsmål om hvorfor den Lemurianske byen Telos er bygget?

Sharula svarer: For 25 000 år siden var det to store sivilisasjoner på Jorda, den ene levde på Lemuria, eller Mu, som strakk seg over store deler av Stillehavet, det vestlige USA og deler av Asia. Den andre levde på Atlantis, utstrakt over det som nå er Atlanterhavet, deler av Afrika og Europa. Det var en uenighet mellom de to sivilisasjonene om den sosiale og politiske utviklingen i resten av den menneskelige rasen: Lemuria villa at mindre avanserte sivilisasjoner på Jorda skulle leve frie, mens Atlantis ville kontrollere dem. Det brøt ut en langvarig krig mellom de to. Krigene ble meget alvorlige, med bruk av termo-kjernefysiske stridshoder og med det var karmisk energi satt i bevegelse - og etter hvert sank begge kontinentene.

Bevisene på at det ble brukt slike stridshoder kan idag finnes i Gobi-ørkenen og Sahara-ørkenen, bare for å nevne to steder, sier Sharula. Forts.

Gå inn på denne nettsiden og les hele det spennende intervjuet og mye mer:
http://www.lemurian.org/index.php/2011-07-15-08-41-24/2011-07-17-17-21-57/interviews

Ingen kommentarer: