lørdag 20. august 2011

Èn eller Mange (!?)


Jeg anbefaler denne artikkelen; "Zingdad: Dimensions, Densities, Space and Time – 4/4"
http://stevebeckow.com/2011/08/zingdad-dimensions-densities-space-and-time-44/#more-62834 Den tar for seg fenomenet, Én kropp - Ett vesen.

Når vi alle er Én og følgelig forholder oss til én kropp, da blir perspektivet et annet enn om det var milliarder av oss. Når vi er bare én, med én kropp, så blir ALT vi tenker, sier og gjør, opplevd av den ene kroppen som myntet på den. Det kan kanskje være et helt nytt perspektiv for mange, å se sitt Selv fra. Du kan søke på "Zingdad, Adamu", så finner du mye grunn-informasjon og mange innfallsvinkler til samme tema.

Jeg synes ikke det er lett å skrive og snakke om frekvenser, og så omtale dem som individer, steder, osv., og samtidig poengtere at det er bare Én! Det betinger at alle har samme utgangspunkt og forstår det like klart, mens det tilsynelatende snakkes om andre fenomener, saker og temaer. Jeg tror at dette har fløyket til bildet for mange, i mange år, men det er å håpe at det blir lettere etter hvert som forståelsen integreres. Les informasjonen fra Adamu, det hjelper.

Ingen kommentarer: