mandag 15. august 2011

På forandringens landevei!

Dualitetens tunge vibrasjoner gjør at de fysiske kroppene blir fort utmattet, sier SaLuSa, og det er nødvendig å samle krefter ved søvn. Dette utvikler seg etter hvert til at vi bare trenger minimalt av både søvn og mat. Til slutt har kroppen gått inn i sin egen syklus, og de gamle mønstrene forsvinner til fordel for nye - vi er i en dimensjon av kun Lys! Gamle behov er kun minner.

Jeg forventer også at det skal bli lettere for tanken å styre kroppen, og som jeg leser videre så bekrefter SaLuSa dette. Står vi fast i en utøvende virksomhet er det bare å kalle inn en mester på området, og den hjelpen vi trenger er for hånden (dette er noe jeg har benyttet i mange år allerede og kan bekrefte at det virker.) Den eneste og absolutt mest suverene drivkraften vi mennesker har, er tanken. Bruk den hele tida, så er det plutselig blitt en vane. Gå over til telepati - det er så mye enklere og sikrere!

For egen del vil jeg si, at det er relativt enkelt å se hvordan dette livet er å forstå. Det rare er at vi ikke har forstått det for lenge siden. "Loven om Tiltrekking" er enkel og virkningsfull, og den er det som avgjør hvem som går videre til neste dimensjon. Vi har fri vilje og bestemmer hele løpet med vår egen tanke, som igjen bestemmer vibrasjonene, osv.

Mitt råd er at så mange som mulig åpner opp og snakker med de som er rundt, de er her for å assistere under tumultene som kommer. Ikke vær så avhengig av at du må 'se' de du snakker med hele tida, bare vit at de er like ved siden av - det kjennes på energien. Rart er det heller ikke, for i virkeligheten er det din egen energi du snakker med - bare fra et litt høyere lag enn det du bruker til daglig. Energi manifesterer seg lynraskt fra frekvenstilstand til en hvilken som helst annen form, så rart er det ikke. Ikke bruk så mye tid på å synes at alt er rart og umulig og det kan ikke være slik, osv. det er spilt møye og besvær. Alt er i utgangspunktet - energi i bevegelse!

Se SaLuSa her:
http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

Ingen kommentarer: