tirsdag 23. august 2011

Nå blir det Nye rytmer!


~ Rhythm Method ~
A New Rhythm to Life
Sat August 27, 2011
Steve Rother channeling this message.
Espavo The group
http://lightworker.com/beacons/2011/2011_08-Rhythm.php


Ny døgnrytme!

Nå kommer Steve Rother og "the group" med mer spesifisert forklaring på de varierende søvnmønstrene som de fleste nok har merket - samt alt ubehag i kjølvannet av dette. Vi er i en akklimatiseringsprosess for å innta nye bevissthetsnivåer, og har vært det i lang tid. Dette er noe vi må være oppmerksom på, spesielt den siste delen av dette året, sier Steve Rother og "the group."

Det er viktig å være bevegelige (dét er energienes iboende automatikk) - ikke hold på ett uttrykk som 'deg', som den riktige 'Deg', det blokkerer for alle de andre uttrykkene som også er 'deg'. Evolusjonære deler av den fysiske kroppen er i utvikling for å feste seg til høyere vibrasjoner, og da er pinealkjertelen den som gjennomgår største endringen av alle organene. Det er denne kjertelen som styrer døgnrytmen som omfatter mye mer enn bare søvnmønstre!

Endringer i humør og dermed overreaksjoner; 'Oppgjør' mellom folk og ledere, 'oppgjør' i finanssystemene, og andre 'oppgjør' på høyere og lavere plan i alle samfunn, er alt sammen utslag av prosessen med harmonisering fra lavere til høyere vibrasjoner inne i det enkelte menneskes kropp. En egen drivkraft i uroen har vært tvilen som vi har skapt på grunn av endringene!

Søvnmønsteret endres fra å være våken hele dagen, til en tredeling av døgnet. Være våken i to-tre timer, så sove i like mange timer, og så være våken igjen i to-tre timer. I den våkne tida på natta er vi i en hyper kreativ tilstand, hvor hver tanke vi da har vil manifestere seg på et eller annet vis i livet. Våkner du trøtt, så er det fordi du trodde du kom til å være trøtt -fordi du lå våken. Din forbindelse til planeten blir nærere og mer intens og på grunn av harmoniseringa til Jorda's nye rytme, blir dét avgjørende for om du greier videre avansement inn i høyere vibrasjoner.

Vi står foran 11.11.11, og dette er en viktig dato som er starten på en ny energibølge av bevissthet, skapt av de som står for tur til å trekke med seg nye mennesker for oppvåkning. Bølgen som startet rundt 10.10.10 er i normaliseringsfasen nå, men det er samtidig en følelse av usikkerhet for om det vil vare? Det er som med flo og fjære, når vannet trekker seg tilbake er det en stund helt stillstand og en litt mystisk stemning. Kommer det tilbake? Det er en perfekt tid for å harmonisere seg, i denne stille tida mellom bølgene, sier "the group."

Mange mennesker går gjennom fysiologiske såvel som emosjonelle forandringer, og det tegner seg nye mønstre på mange forskjellige områder. Det har vært former for healing som har blitt skjult her på Jorda, og de som har blitt kjent fungerer ikke sammen med energiene som er her. Dette er en bevisst utestenging og trenering av informasjon om healing-metoder. Informasjonen som ble hentet inn fra Nicolai Tesla ble blokkert - det var en ren og enkel energi. Alt det som ble holdt skjult av hans arbeider da han døde, er nå kommet tilbake til Jorda. Vi kan forvente mye nytt innen teknologi i tida framover. Forurensnings-spørsmål vil bli løst langs de samme linjene som de ble skapt. Omsorgen for Jorda vil bli overgitt til menneskene - inntil nå er det hvaler og delfiner som har hatt dette ansvaret.

Veien videre er ikke forutbestemt for noen, og dette blir til en stor utfordring for mange. Det er ikke noe fast å sette foten på før den nesten er nede! Det er forventningene våre som skaper de nye mulighetene. Det som forventes av oss nå, er at vi spiller på lag med tida. Gå inn i det nye, lek og vær åpen for harmonisering. Vi vil oppleve at dørene åpner seg på magisk vis for oss!

Om nyvinningene til Nicolai Tesla hadde blitt utviklet i tida etter han døde, ville de ikke blitt akseptert av menneskeheten. Dette avgjøres ikke av en gruppe ledere, men av bevisstheten til hvert enkelt menneske. Når vi åpner opp bevisstheten, kan vi igjen minnes gamle kunster og endre livet vårt deretter. Det er forskjellen på oss nå og da. Hver dag vil vi møte nye muligheter for harmonisering, akseptér dem og du får etter hvert inn nye rytmer der det er nødvendig.

Når kroppen gir slipp på gamle mønstre, kan det i starten ha motsatt effekt på kroppsvekta. Det er en naturlig fysiologisk reaksjon på forflytting av energi. Forandringene vi har arbeidet med de siste 15-20 åra viser seg nå i fullt dagslys. Forts.

Gå inn her:
http://lightworker.com/beacons/2011/2011_08-Rhythm.php

Ingen kommentarer: