lørdag 20. august 2011

Noen flyktige tanker ... !

Tukáte


Det kommer stadig vekk kanaliseringer som bedyrer at nå skjer alt svært raskt. For min egen del synes jeg det er spennende å stå foran en slik 'avduking' som det vi nå er med på - det er så ukjent og totalt annerledes enn noe annet. Sjøl ikke naturen vil framstå som den samme, fargene vil variere i nyanser vi ikke kan tenke oss her og nå. Forvandlingen vil skje fort når den først setter igang, blir vi lovet. Det blir rett og slett ikke tid til bekymringer, før den Nye Tida står der og hilser oss velkommen om bord.

Kaos og bilder av små og store mennesker i dyp nød, er noe Moder Jord må by på for at vi skal åpne øynene. For mange er det utenkelig at ordninger og etablerte faste rammer ikke skal vare evig. For å vise at nå er det alvor, river naturen alt det etablerte som pinneved rundt oss. Og dette er ingen straff fra en opphøyet potentat, men svaret på våre vantro tanker. Det er derfor det er så nødvendig at de som ser og forstår, ikke lefler med 3d lenger, men tør å stå fram som representanter for den nye tida.

Noen trodde vi var et lett bytte. Derfor ble nettet i tidens løp spunnet rundt oss, og helt opp til for noen år siden var det usikkert om vi ville greie å snu. Vi greide det, vi får ingen unntakstilstand som noen gjerne ville. Jorda er ingen planet en kan gripe tak i å legge på sprang med, til det har jordboerne for mye tyngde. Vi er nå utlært i polariteten (3d) og dens funksjon, derfor føres vi nå av våre høye frekvenser (kalt Guider) bort fra våre lave frekvensenser (kalt 'Mørke'.) Vi skal forenes igjen en gang, men ikke før de lave også, har vært i smeltedigelen for foredling. Dette er evolusjonens ABC og Frekvensenes skolehverdag.

På Jorda og på andre planeter, handler det kun om bevissthetsnivåer. Vi endrer gulv, vegger, tak og øvrige omgivelser kun ved å endre tanken - forøvrig kan vi stå stille. Energi er bevegelse, og tanke er energi i bevegelse, og ideelt sett så er all utøvende kunst varierende sider ved evolusjonen. Eventyrene er gode kilder for utvikling av fantasi og mer målrettet tenkning som kan ende i lavautbrudd av ny informasjon. Og da forstår vi ... at i alle land hvor sola går opp og går ned, lever Lyset og Mørke med sine familier, side ved side. All forståelse testes nå hva angår Jorda og Eksistensen - med fri adgang til Biblioteket - DNA.

Ingen kommentarer: