fredag 26. august 2011

Hilsen fra Galatril i Posid !

Galatril through Aurelia Louise Jones
Saturday, 16 July 2011


Galatril, tredje nivå's medlem i Rådet for byen Posid, under Mato Grotto, Brasil, har brukt mye tid på å heale energiene fra fallet av Atlantis, sier han.   Innbyggerne av den gjenoppståtte byen Posid, nå en flott Lysby i 5d., vet at det er mistro til deres energier fra den gangen.  

Den da overveldende maskuline, mentale energiens tak på den feminine hjerte-balansen, skaper fortsatt frykt og angst i mange som nå ikke er interessert i noen form for kommunikasjon.  De ber om at denne mentale energien må slippes, å ta hans dype kjærlighet inn i hjertet nok en gang.  Vi har arbeidet mye med vår bevissthet siden ødeleggelsen av vårt kontinent, sier Galatril.  Vi har slitt mye med å balansere energiene vi brukte på en skjødesløs måte i fortida.  Vi er dypt takknemlig for at vi får mulighet til å snakke til ditt hjerte.   Vi kommer fra områder av kjærlighet og med tillatelse kan vi gi healing til sjelen for traumer som mange på overflaten har vært utsatt for i det siste.   Galatril og den maskuline energien var høyt aktet i Atlantis av de eldre, men ødela med sin egoisme og har siden brukt mye tid for å bøte på skadene.   

Etter senkingen av Atlantis, tilbød lemurianerne seg å være atlanternes mentorer i det neste evolusjonære steget. En stor del av arbeidet til atlanterne består i å programmere krystall healingverktøy som i denne tida dukker opp på overflaten av Jorda.   Atlanterne har teknologien til dette, og krystallen i arbeidene holder en mye høyere vibrasjon enn det som er kjent på overflaten.   Bygningene i Posid er laget av liknende krystallmateriale!  Dette vil også gjøres tilgjengelig på overflaten til bygging av egne Lysbyer med det samme helbredende materiale.  Krystallene kan brukes for rensing av mat og også på andre bruksområder.

Atlantis og Lemuria har nå fullt manifestert energiene, på 5d-nivå, ifølge den opprinnelige planen for de to kontinentene.  Atlantis og Lemuria vil ikke fysisk stige opp, men mange nye inkarnerte på Jorda kommer med energiene.  Det er viktig å vite at de som bærer denne energien idag, ikke er ansvarlig for det som en gang skjedde på Atlantis.  Jordboerne drar på besøk til Posid i sine eteriske kropper og studerer bevissthet.  I Telos (Lemuria) er det også stort innrykk i klasserommene, av jordboere som kommer i tusenvis. 

Les originale her:


Ingen kommentarer: