onsdag 31. august 2011

Viktig melding fra Sheldan Nidle!Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federatio

30 August 2011 
Channeler: 
Sheldan Nidle

Dratzo!

Sheldan Nidle er her med meget oppløftende informasjon.   Mange store endringer har skjedd i ly av stillheten det var så nødvendig å ha, for ikke å bli stoppet av uønskede krefter.  Forhandlingene har gått fint og sluttresultatet er underskrevet av 160 nasjoner!   En æra er over - hele verden har vært styrt av en klikk spesielt utvalgte, velstående menn.  Dette er nå definitivt slutt!   Vegen er ryddet for det galaktiske samfunnets egen styring.

Les originalmeldingen her:


Ingen kommentarer: