søndag 14. august 2011

Utskiftinger ...

Ascension Alert, The Galactic Federation of Light, Sharon-Ann Riley, 14 August 2011
14 August 2011
Channeler:
Sharon-Ann Riley: Galactic Ambassador - Spiritual Master


Litt av innholdet:
Nå er det IKKE tida for å holde på utdatert tankemønster, sier Sharon-Ann Riley, så derfor er det nødvendig med et nytt. Vi er gjenstand for omlegginger på alle plan i kroppen i denne tida. Det gamle nervesystemet kan ikke takle alt det nye, og må derfor skiftes ut med et nytt (hybrid krystallinsk) system som er mer intelligent og tilpasningsdyktig. Vi blir igjen minnet om uroen som er i vente over størstedelen av verden.

Les artikkelen her:
http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

Ingen kommentarer: