onsdag 24. august 2011

Dam(ning) the World's Resources!

Dam(ning) the World's Resources
24 August 2011
Channeler:
Pepper Lewis
Tuesday, 23 August, 2011

"Is it true that Brasil plans to build as many as 60 dams along the Amazon? Can they do that? Will you allow it?"


Verdens ressurser, er spørsmål som Gaia naturlig nok er opptatt av - og som vi alle skulle vært like opptatt av fordi det er vår kropp det gjelder - din og min - Jorda er ikke noe annet hokus pokus, Jorda er menneskene eller Mennesket! Skal ikke dét interessere oss?

Pepper Lewis setter fokus på vår mest finstilte, følelsesmessige innlevelse og ber oss bruke den når vi ser oss rundt på Moder Jord - og i vår egen Kropp! Kroppen er rik på bio-mangfold og det samme speiles tilbake til oss fra Moder Jord. Hvert eneste rike og element på Jorda er fylt med dette, og alle uttrykker det på sine særegne måter med sin individualitet, kreativitet og utviklingsevne. Dette er essensen, kvaliteten eller naturen i noe. Det er det som identifiserer noe (eller noen), så det kan kommuniseres til andre. Essensen er som den er, og er det mest minneverdige særpreget i nesten alt. Essensen er det som gjør alt perfekt om det slett ikke synes sånn, fordi denne grunnleggende kvaliteten i alt, alltid vil utvikle seg på måter som uttrykker Helheten.

Se her:
http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

Ingen kommentarer: