tirsdag 30. august 2011

I samklang med universet


Dette er et klipp, tatt fra http://www.galactic.no/rune/kanali8.html    "Stjernemennesker"

"I årtusener har dere glemt og fortrengt at dere ikke lever separert fra deres Opphav. Dere er ikke vesener som tilfeldigvis springer ut på Jorden fra tid til annen. Finnes det fremdeles noen som ikke har den fjerneste interesse av disse evige spørsmålene? Dere vil bli bedt om å foreta et valg som vil binde dere for evigheter av tid fremover. Valget er hvorvidt dere vil hissthet og vibrere i takt med resten av Universet, eller om dere vil fortsette å leve i illusjonenes verden der dere tror å være enestående skapninger som kan alt og vet alt på egen hånd. Det siste valget er ikke galt, fordi det er underlagt menneskets frie vilje å avgjøre når han velger å våkne. Dere kommer ikke videre i deres utvikling før dere åpner opp for den ikke-fysiske delen av dere. Det er de resterende 90% av deres hjerner som dere ikke benytter til daglig.


I pressede situasjoner, i beslutningsfaser osv, hender det likevel at dere utnytter den maksimalt. Det er i såkalte forklarende øyeblikk når dere får en lysende idé. Hvor ofte har dere ikke lagt dere for natten med et uløst problem og våknet med løsningen? Se på drømmene deres hvis dere vil ha en evaluering av hvor dere står. Underbevisstheten er den perfekte regissør av deres opplevelser og tanker. I drømmene får dere svar og instruksjoner. Tenk på det neste gang dere er glødende opptatt av et spesielt emne, eller når dere får en original ide. Den store separasjonen vil - og må - finne sted. Dere kan ikke lenger fortsette å leve i en kompromissenes verden.


Det er to grupper av dere, den ene gruppen har våknet og vet, den andre gruppen slumrer. Grunnen til at vi stadig vender tilbake til dette, er at det er graden av deres felles oppvåkning som avgjør hvor skånsom den endelige separasjonen vil bli. Det er denne separasjonen man refererer til når man snakker om at "fårene skal skilles fra bukkene", men i virkeligheten finner ingen endelig separasjon sted, fordi en gang der fremme vil vi alle bli mestere i lysets skapelse som total harmoni. Det finnes altså ingen evig fortapelse. Alle velger sin egen utviklingsvei og hvor lang tid de vil bruke underveis - dette er den frie viljes bestemmelse. Men på et eller annet tidspunkt vil alle forenes igjen med den Enheten vi utgikk fra."

Se her:

Ingen kommentarer: