søndag 7. august 2011

Hvorfor dette 'synet' denne dagen, 22. 07. 2011?

Jeg har det med å gjøre det intuisjonen 'innskyter' i systemet. Jeg står i ferd med å gjøre noe praktisk, men må 'bare' se litt i en notatbok jeg ikke har åpnet på en stund. Der står siste opptegning av et relativt klart syn jeg hadde i oppvåknings-minuttene denne dagen. Og hvilken dato ser jeg på notatet? 22.07.2011! Jeg vet at det ikke er noe som heter tilfeldigheter, men hva betyr dette da?

Om mitt 'syn' har flere likhetstrekk med denne datoen, er det ikke meg gitt å se, men det jeg 'så' skriver jeg av her, ordrett slik jeg skrev det fra søvnen den selsomme dagen:

"Jeg har sett på evolusjon og / eller ekspansjon av bevissthet - satt energiarbeidet mellom 'polene' (i polariteten) inn i et annet og mer utvidet perspektiv. Sett på hvorfor vi må gjøre dette (henspeiler på; leve som vi gjør med prøving og feiling osv.) - og hvorfor vi må bygge det opp med ulike 'dimensjoner' og 'liv' som blir til tidligere liv osv. Dette er å arbeide med polaritets-arbeids-instrukser.

Alt er ekspansjon av energi og utvidelse av perspektiv over lyset - tanken - ånden. Vi blir stadig mer Åndfull!

Forståelse: Å gå stadig innover i en kompleksitet gir alltid en dypere forståelse - et større overblikk. Derfor kan en forståelse ikke alltid overføres fra et punkt (les; menneske) til et annet og vilkårlig punkt, som ikke har tilsvarende overblikk som grunnlag som det første punktet hadde da det inntok sin forståelse.

Oppgaven til enkeltdelene (menneskene) blir å 'plukke' kunnskap der de er på linje både kunnskapsmessig og hva forståelse angår.

Alle livsprosesser foregår i pusten. Råstoffet (luft / lys) til bevisstheten stopper (kan stoppe i denne tida) opp i brystet (for synkronisering?), og samme prinsipp gjelder for en viss mengde forståelse - den må synkroniseres før den går inn i bevisstheten for å bli formet i ord - for så å bli spredd utover ved neste utpust."

NB! Denne oppvåkninga tar på pusten og dette kan bl.a. være et mulig svar på hvorfor det får dette utslaget. Om det er slik, må hver enkelt finne ut for sin egen del.

Ingen kommentarer: