tirsdag 30. august 2011

Hvordan forholde seg som "Oppstegen Mester?"

Forvandling og Oppvåkning er det samme.  Det går ut på å endre frekvensen i fysisk materie, så den blir på linje med åndelig energi - det er kjernen i Oppvåkningen.   Når du valgte å inkarnere på Jorda, ble ditt multi-dimensjonelle energifelt satt i en fysisk beholder.  Alt dette har du glemt i lang tid, men etter hvert våkner du og forstår at du er essens, ånd og energi.  

Oppstegen mester i fysisk form!

Under søvn og i meditasjon, går mange ut av kroppen.  Kroppen må være i en avbalansert tilstand før den forlates, parkert som en bil.  Du går ikke ut av bilen under fart - ikke gjør det med kroppen heller!  Når bilen er parkert, står den der til du kommer tilbake - det samme med kroppen.  Når du er i bilen, er kroppen og bilen En.  Når det gjelder oppstegne mestere i fysisk form, er de fullt bevisst på hvor mye ev essensen som er i den fysiske formen.  Det må du også vite.

Som oppstegen mester må du lære, at ved besøk i høyere verdener må du sikre deg trygg parkering for bilen.  Deretter kan du gå tilbake til den, når du besøker 3d.  


NB!   Det er svært viktig å være fullt bevisst på hvordan dette fungerer.    Jeg har hatt flere ufrivillige sammenstøt med materien, på grunn av min uoppmerksomhet vedrørende - essens og fart.)

Les mer om din hverdag her:

Ingen kommentarer: