fredag 26. august 2011

Vår multidimensjonelle virkelighet!

ARCTURIAN CORRIDOR - Your Multidimensional Reality - Inter-dimensional Communication
22 August 2011
Channeler: 
Suzan Caroll Ph.D
August, 2011
Arcturian CORRIDOR
Your Multidimensional Reality

Inter-dimensional Communication

Blessings to our grounded ones,


Et oversiktsbilde av universet og alt som der er - kanalisert av Suzan Carrol:

Nå vokser det en multidimensjonell bevissthet i menneskene, og hvilke kvaliteter vi dermed har adgang til!  Vi er i mange frekvenser samtidig - i det ene NÅ'et.   Separasjonsfølelsen har vi bare i 3d, 4d og første del av 5d, men fra midten av 5d forstår vi at alt liv henger sammen, som dråpene i vannet.   Det er også her individualiteten er sterkest, men fra midten av 5d lever den innenfor multidimensjonell bevissthet.   De atskilte individualitetene er kjent kun i de lavere verdener.

6d er matrisen for alle mulige virkeligheter, mens det er 7d's oversjel som overvåker sjelene og sjelegruppene som har tatt mange forskjellige former i 3d og videre til 5d.

Fra 8d og videre til 10d viser formene seg som planeter, sol-systemer og galakser.

Gaia har utviklet seg og ekspandert bevisstheten, slik bare en planet kan.  Gaia deler all sin erfaring med Sola.   Sola har ekspandert bevisstheten, slik bare en stjerne kan.  Sola deler all sin erfaring med Sentral-Sola.   Sentral-Sola har ekspandert bevisstheten, slik bare en galakse kan.   Sentral-Sola deler all sin erfaring med Stjerne Elohim - 'Bestefaren' i galaksen.

Stjerne Elohim er mer enn en stjerne, den er generatoren blant stjernene, galaksene og universene.  Stjerne Elohim spinner derfor ut stjerner, galakser og universer.

Stjerne Elohim'en (besteforelderen) i vår galakse, deler all erfaring med Stjerne Elohim'en i det lokale universet - og den i det lokale universet deler alt med Kilden.  

For å skape illusjonen av fysisk form, så er alle Elohim'ene smeltet sammen med Ånd i materie.   Elohim av 'fysisk form' er matrisen det umanifesterte kan bruke for å bli manifestert.

I Bibelen heter det:  "I begynnelsen var Ordet" - Elohim er "Ordet,"  eller lyd-matrisen som fanger kosmisk lys i manifestasjon.  Stjerne Elohim skaper stjerne-systemer,  og kjernen i hvert stjerne-system er stjerne Elohim.

Stjerne Elohim vibrerer til 9d og skaper planeter som skal overvåke 8d sin "Planetary Logos"  (noe ala en President.)   Planetary Logos arbeider direkte med 7d sin 'Oversjel'  som bistår vesener som eventuelt vil inkarnere på planetene.  

'Oversjelen' er sjelenes Sjel og bistår alle sjelene som lever i lavere dimensjoner.  Når 'Oversjelen' utfører sine plikter er den som en guid for Sjelene. Sjelene i sin tur, fungerer som guider for sine inkarnerte Selv. Slik hver Stjerne Elohim har mange galakser, har Sol Elohim mange Solsystemer, og Oversjelen har mange Sjeler og Sjelene har mange reelt inkarnerte i 5d og videre 'ned' til 3d.

5d består av inkarnerte vesener.  6d består av potensialer.  7d Oversjel består av sjeler.  8d videre til 10d består av sol-systemer. 11d og 12d kombinert, består av galakser.   


Suzan Carrol fortsetter denne systematiske og interessante opplistingen av funksjonene i Universet.   Det er meget spennende og lærerikt å endelig få satt ord på dette som har vært uforståelig og fjernt.  Dette er en fantastisk mulighet til å fange det store bildet og forståelsen av hvordan dette sinnrike livet, med virkelighet og illusjon, er bundet sammen til et funksjonelt og storslått Hele.

Gå inn her og les originalen:Ingen kommentarer: