tirsdag 24. mai 2011

Noen tanker under Oppvåkning ...!

Jeg skjønner at slike opplevelser som jeg hadde i dag (se om 'flyttesjauen' nedenfor), er 'forgjengere' for det som kommer. Og det kommer ganske raskt nå, virker det som. Det må være tidsreiser så god som noen, dette som fortoner seg som gløtt inn i det 'usynlige' - i alle fall kan det kalles 'usynlig' mellom hver gang sløret blåser til siden. Jeg vet hva som skjer og skal skje, men å bli kastet inn i et klart utsnitt av det, helt bardust - er noe helt annet. Det ytre fortoner seg som en flyttesjau, mens i det indre er det en tilkopling til hjertet og frakopling fra Solar Plexus, Hara- og Rotchakra. I 3d forsto vi verden gjennom de tre nederste chakraene, mens livet fra nå av skal oppleves gjennom Hjertet. De emosjonelle erfaringene og synene er markante grensesteiner, som gjør stort inntrykk når de settes. Det var sikkert meningen idag, at jeg skulle greie å skissere det som foregikk - mens det foregikk!

Ingen kommentarer: