torsdag 26. mai 2011

Det nye galaktiske samfunn skal snart ta form!

Sheldan Nidle Updates 24th May 2011
MAY 26, 2011
the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation
Selamat Balik! We return! The process of transforming your world moves forward at its own divine pace.Det nye galaktiske samfunn skal snart ta form!


Nå er det på tide at vi begynner å tenke på hvordan det nye galaktiske samfunnet skal se ut. Det er tydelig at det i galaksen finnes en viss orden med hensyn til oppbygging av samfunn - dette er bygd på fire grunnleggende prinsipper. Først organiseres en trygghet rundt individet og de aller nærmeste, så organiseres resten av samfunnet i større grupper rundt høyt bevisste spesialister i ulike funksjoner, og innenfor gruppene er det en flyt av informasjon og samarbeid og koordinering på høyt plan.

Det vil bli introdusert et kommunikasjonssystem, hvorav en vil være en liten enhet til å ha i hånden. Den har direkte global visuell og verbal tilgang til hvem som helst, hvor some helst - uten bruk av ledninger, kabler eller satelitter. Den har en bildetelefon og en holografisk datamaskin, og bruker null-punkt-teknologi. Dette betyr at alle kan være i kontakt med en enhet som utstråler livsforsterkende energi - i motsetning til våre enheter som sender ut skadelige stråler. For å forenkle ytterligere, vil et teleportasjons-apparat bli gjort tilgjengelig for oss ved første kontakt nå - det vil bruke Flåtens teknologi så vi (jordboerne) kan forflytte oss til våre mål. Dette er bare to typer av det nye som skal innføres.

Dette kommer etter hvert som de nåværende opplyst-kontrollerte regjeringer er juridisk erstattet av Føderasjonens allierte på Jorda. Tida for denne reformen er nær. Nå kan ikke skiftet til full bevissthet lenger utsettes eller forsinkes. Det er fortsatt krefter som holder på sin teori om å slavebinde jordboerne, men dette skal ikke skje, refererer Sheldan. De mørke kreftene i verden skal ryddes av vegen og det skal gjøres nå!

Gaia skal igjen bli en planet med 50 prosent vann og 50 prosent land.

Noe nytt er kommet til i denne sammenhengen. Tida for å forandre selve den mørke naturen er også kommet. Lyset skal nå, en gang for alle, ledes til guddommelig seier! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Be One! Og Be i Joy!)

Les mer:
http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

Ingen kommentarer: