lørdag 14. mai 2011

Delfinen - menneskets beste venn

Was Fido Always Man's Best Friend?

Channeler:
William LePar - The Council
www.WilliamLePar.com


I denne meldingen fra Rådet, blir det satt fokus på menneskehetens første møte med den fysiske verden. Opprinnelig skulle vi samarbeide med dyra som ånde-vesener. Vår oppgave var å heve bevisstheten i dyreriket, og tilføre kvalitet til bevisstheten og gjennom dette samspillet ville vi forbedre vår egen åndelighet også. Det blir vist at når vi tenkte på et dyr som hadde hatt stor betydning for oss, ville dyret bli tilført en spesiell kvalitet som det beholdt for evig.

Det var aldri vår intensjon å likestille menneskehetens vibrasjoner med dyrenes fysiske nivå, men vi kunne ikke motstå fristelsen. Det var årsaken til at sjelen gikk inn i en fysisk form som likner på den vi har. Over tid utviklet menge sjeler en mer aggressiv karakter. Mange dyr adopterte også dette trekket fra mennesket, mens andre unngikk det.

I dag har menneskene bevis for at dyr kan være forståelsesfulle, beskyttende og forstår menneskenes svakheter - og kommer dem i møte. Det forundrer oss hvordan dyr kan vite når mennesket trenger hjelp, mens brødre ikke kan gjøre det samme.

Hvilket dyr er det mest avanserte på Jorda akkurat nå? Av filmer vi har sett, har vi blitt ledet til å tro at det er delfinen.

Rådet: Det er korrekt. Det er et av de kjærligste dyrene dere har. Delfinen er helt i stand til å forstå mennesket, kanskje mer enn mennesket forestiller seg. Delfinen har et naturlig forhold til mennesket. En naturlig tiltrekning til mennesket. De har reddet mange flere liv enn ett, og beklageligvis - på bekostning av egne liv.

Når de dør, returnerer de da til Kilden? Korrekt.

Så ville en ny delfin eller et annet avansert dyr lik den, komme tilbake til det fysiske - gi retning til essensen for å innta det nivået igjen?

Rådet: Når en del av essensen i den generelle Kilden er tiltenkt dyreliv, er det forskjellige nivåer. Opprinnelig sa vi bare at det var en masse e.l., men det er forskjellige nivåer. Når en delfin ikke eksisterer lenger i det fysiske, går gnisten av liv eller sjelen eller hva du ønsker å kalle det, tilbake til det samme nivået som den kom fra. Når en delfin redder et menneskes liv og blir husket av mennesket, vil det legge en individualitet til den delen av livet, eller en bestemt energi som også er unik, så dette kan gjenkalles i minnet etter at jordplanet er forlatt.

Skjønt, det er en liten forskjell. Dette bestemte dyret fikk i løpet av sin utviklingskjede hjelp av mennesket. På grunn av sitt forhold til mennesket, helt i begynnelsen av sin utvikling, har dette dyret noe unikt ved seg. Segmentet eller nivået delfinen kommer fra, ble utviklet i svært tidlig, tidlig tid.

Det er samme som når mennesket hjalp den lille heste-typen ved å gi det en viss beskyttelse. Mennesket gjorde noe anstendig, godt og gudfryktig for essensen som var delfin.

Rådet: Korrekt, men den opprinnelige delfinen var et dyr som ikke er kjent idag. Det var et spesielt forhold mellom dyr og det tidligste mennesket, da mennesket fortsatt var en 'baby' sammenliknet med dagens utgave - grovheten i menneskenaturen idag. Så det var bånd der - en kjærlighet som er umulig å forstå ut fra dagens situasjon. Dere har knapt evnen til å elske hverandre, slik deres handlinger viser. Det er ganske vanskelig å forklare båndene eller kjærligheten som eksisterte mellom ånden eller mennesket, sjelen, menneskesjelen, og det vesenet dere nå har som delfin.

Var det dyret den gangen, som vi ikke har idag - som er delfin, var det dyret et sjødyr?

Rådet: Det var et landdyr som var oppfostret, utviklet og tatt vare på spesielt av tidligere sjeler - og det ble et bånd der. Etter hvert som mennesket ble, hvordan skal vi si det, mer brutalt og negativt, begynte det å smitte over på dyrene, som essens, og dyrene den gangen var ikke istand til å takle så mye negativitet og ble et lett bytte for mange andre dyr - og for mennesket. Heldigvis var dets reproduktive evner svært, hvordan skal vi si det, var svært gode, så det var rikelige mengder av de dyrene før de gradvis flyktet over til havet. Men de hoppet ikke fra land og svømte ut i havet. De bevegde seg i sumpområder og gradvis, på grunn av underlaget, utviklet de seg til et dyr som ville være lettere tilpasningsdyktig for sump, og til slutt gikk det stadig fortere inntil nå når det er i stand til å leve i vannet fullstendig - og bare gå opp til overflaten for å puste. Det kan ikke leve uten vannet; det kan ikke tåle å leve uten vann, selv om det er et pattedyr, et luftpustende pattedyr. Så, det flyktet fra mennesket og dets negativitet. Det flyktet fra negativiteten på overflaten - til livet i en roligere verden, men fortsatt husker det menneskets godhet. Nå, la deres tamme hester kanskje få rundt fem millioner år, og dere vil ha en suveren og god kamerat.

Vel, vi har allerede en i havet og vi vet det knapt.

Rådet: Hvis det ikke var for, vel, la oss si det på en mer positiv måte. Hvis deres forskere så litt mer positivt på dyreverdenen, ville de oppdage at det er noen dyr som er helt unike, helt unike. Svært bra.

Kan jeg spørre hvor hvalen og dens hjerne og intelligens står på denne skalaen, sammenliknet med delfinen?

Rådet: Den er ikke fullt så trimmet som delfinen er. Forstår dere hva vi mener med dette? Jeg tror det.

Rådet: Det er en grad av sammenheng, ikke helt som delfinen, men den har en grad av forholdet til mennesket - spesielt den store blåhvalen. Det spesielle forholdet holder seg ikke langs de samme linjene som delfinen, men det er en viss likhet mellom spesielle arter hval og mennesker. Men det ville være vanskelig å sammenlikne fordi, først av alt, forskjellen i størrelse. Det ville være noe vanskelig å få 'chummy-chummy' med et så stort dyr.

WLP: Mine avslutningstanker: Kanskje noen av dere har opplevd det samme som en venn av meg, som svømte med delfiner. Hun sa at opplevelsen virkelig var fantastisk. Hun kunne faktisk føle kjærligheten og det virket som en spesiell likhet, en forståelse, en nærhet, en varme som var vanskelig å beskrive. Dessuten, det er mange svært interessante vel-dokumenterte tilfeller av delfin-inngripen blant haier som forsøker å angripe mennesker i havet, så vel som andre bevisste anstrengelser, for å hjelpe oss i nødens øyeblikk.


Se originalen her:
http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

Ingen kommentarer: