torsdag 12. mai 2011

Moder Jord er en illusjon!

Blossom Goodchild - May 12, 2011

Good morning! With each new day I can FEEL the energies of Light filtering through on a deeper level. I am blessed to FEEL so blessed! I know many FEEL the same and yet I KNOW also that many do not. As always we welcome your wisdom and TRUTH to assist us on our journey.


Oppsummering av min forståelse av kanaliseringa:

Denne verden er en illusjon. Det er vanskelig å forstå, for det virker så virkelig! Vi er sunket dypt inn i illusjonen, og det er hver enkelts valg. Så, når Jorda er en illusjon og vi lever på den, så er vi en illusjon også?

Nei, ikke egentlig! Det betyr at vi har valgt å oppleve en verden som i essens er illusorisk. Vår sjel eksperimenterer. Det er den som er reell i dette eksperimentet - det andre skaper vi fortløpende. Det kan hjelpe å se på hvordan den digitale verden fungerer.

Det eneste 'stedet' som ikke er illusjon er inne i sjelen. Så den Gylne Tidsalder vi våkner til nå, er også en illusjon? Ja. Vi skaper en ny verden. Men vi vet jo allerede at vi skal våkne til en ny Tidsalder - den venter på oss? Den er allerede i tankene våre, hver og en vet om den nye Tidsalderen - fra sin sjel.

Den innføres ved de ekte følelsene, når vi er i stand til å velge og huske. I dette arbeidet blir vi geleidet sakte, men sikkert, framover skritt for skritt - og skaper samtidig med tankene. Med dette gjør vi vår sjels historie synlig - alt er allerede, vi skal bare huske den og gjenskape det.

Det er kun gjennom kjærlighet et slikt sted oppstår. Du kan ikke gå inn i en ny kjærlighetsverden hvis du ikke er ekte kjærlighet! Hver eneste en av oss kan velge fritt det vi vil. Det hver enkelt velger å tenke, blir den verden vedkommende skaper for sitt liv.

Hva så med den som ikke kommer inn i til kjernen i ekte kjærlighet? Og hva om de fortaper seg i kjærlighet til en annen?

Sjelen, i denne illusjonen, kan bare være plassert der den mener er riktig sted til enhver tid. Ikke alle er klare for å gå inn i en ny verden, det er som å ha
'mistet båten' - og hvor er kjærligheten da?

Det betyr at de skal fortsette i den verden de er - har skapt? De velger en bakgrunn med krig og uro, men ikke bare i den 'ytre' illusjonen - også i den 'indre'. Det er bare Selvet som kan endre dette - og alt annet. Ingen andre kan ta det valget for den enkelte.

Men sagt fra kjærlighetens dyp, verden som den framstår nå, vil framstå svært annerledes snart. Det skjer så mange forandringer, og snart vil verden virke nesten ugjenkjennelig. Dette kan tolkes på flere vis ut fra hvor den enkelte har valgt å være. Det er klokt å visualisere en verden hvor alle har respekt for hverandre og er omgitt av kun kjærlighet.

La oss si at en sjel lever i frykt og en sjel lever i kjærlighet - vil de leve på samme Jorda samtidig? Dette er aktuelt - hvordan kan begge være lykkelig på samme tid? Jo - det er mulig! Det er hvilken bakgrunn som velges, som er avgjørende.

Det aktuelle nivået er den tomme bakgrunnen. Vi plasserer oss som en individuell, og vi vet det er EN og samme. Vi har valgt en erfaring av å være skilt fra hverandre - vi skal føle det slik. Alle scenene finner sted innenfor de jordiske rammenes blanke ark. Hver og en av oss avgjør hva som skal males på dem. Noen skaper kanskje en krigs-scene, mens noen skaper en blomster-scene.

Hvis noen sjeler plasserer seg på visse steder av ulike årsaker, skaper de da det stedet de velger? Ja, de velger å være i dette skaperverket, dette spesielle skaperverket - for seg selv og for helheten. Det er ikke det samme som at de må være i det.

For å se på sjeler som kanskje ikke velger den Gylne Tidsalder, når så mange andre gjør det. Det betyr ikke at de aldri lever der. Den Gylne Tidsalder - den Nye Verden er der for alle som velger den. Den kan ikke omgi den sjelen som aksepterer illusjonens ekte vibrasjoen. Illusjonen har også 'regler'!

Det illusjonen skaper er eksakt - illusjon - i 'loven' om illusjonistisk skaperverk der må det være sikre 'standarder' for å opprettholde innvendige opplevelser av den spesielle illusjonen.

Her kan du lese originalen:
http://www.galacticchannelings.com/english/blossom12-05-11.html

Ingen kommentarer: