fredag 13. mai 2011

Mot fred, harmoni og balanse!

SaLuSa, May 13, 2011
Channeler: Mike Quinsey.


Litt oppsummering fra kanaliseringen:

Det er prisverdig at dere hjelper andre med deres byrder, men sett av tilstrekkelig tid til egen utvikling. Det er viktig å holde fokus i innspurten fram mot Oppstigningen - med tanke på hensikten med det hele. Ingen kan unngå å lære nye lekser gjennom omformingen av alt det kjente, når det nye kommer inn og tar dets plass. Om noen får piggene ut i denne tida og ikke kan se det så klart, så ryddes det likevel vei for alt det som er i harmoni med høyere vibrasjoner. Det er subtile forandringer som skjer i kroppen og bevisstheten, men til slutt er det Nye Selvet oppstått - det Galaktiske Vesenet. Det som ikke fungerer lenger, slipp det, det eksisterer i egnet form i høyere dimensjoner.

Alle de ulike ressursene, på Jorda, som trengs til daglig for å opprettholde verden og dens behov, er langt på veg overflødig i høyere dimensjoner. Alt det nødvendige kan skapes med tankens kraft, og Jorda får beholde sine ressurser. Ved utskifting av det brukte, blir det tilbakestilt og skaper dermed ikke søppel. På dette nivået har vi kunnskap og evner til å håndtere dette, for bevisstheten er på linje med det Galaktiske. Er det noe som er vanskelig å forstå, så bare aksepter det, vi må satse på å skape harmoni og balanse heller enn forvirring. Underbevisst er dette kjent - det er der vi naturlig hører til. Mot slutten av dette året kan vi forvente å se store omveltninger som til de grader får oss til å måpe, sier SaLuSa. Vi er alle En, og på en fantastisk reise gjennom de forskjellige dimensjonene, kontinuerlig underveis tilbake til Kilden og den endelige gjenforening med Skaperen.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og kan fortelle dere at det Åndelige Hierarki også kommer nærmere, for å være vitne til, og ta del i, endetiden. Dere mottar en uendelig kjærlighet og hjelp fra Hierarkiet, selv om dere ikke nødvendigvis er klar over det.

Takk, SaLuSa.
Mike Quinsey.


Les originalen her:
http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

Ingen kommentarer: