torsdag 5. mai 2011

Menneskelige behov - og hva så?

CRIMSON CIRCLE MATERIALET
[NEXT] Serien

SHOUD 8: "Keahak"
av ADAMUS, kanalisert av Geoffrey Hoppe

5. mars 2011
www.crimsoncircle.com/no


Adamus snakker om 'menneskelige behov' som forvirrende! Vi må altså bli mer årvåken for hvordan jaget med å tilfredsstille alle 'behovene' kan føre oss på villspor, og hvor mye energi som går med til dette. Kanskje er det ikke alle behovene like livsviktige? Kanskje er mange av behovene forstyrrende for bevisstheten og forståelsen av denne? Det er mye som forstyrrer, men Adamus tar nå for seg 'de menneskelige behovene'.

Adamus: "Det andre som kommer inn i dette og forvirrer, er menneskelige behov. Det er klart at dere har menneskelige behov. Dere har behov for næring, og dere har behov for klær og en bil og et hus og disse andre tingene, så de menneskelige behovene hopper inn, og de fører til en masse distraksjoner. Og det er; ”Jeg vil ha det ene, jeg vil ha det andre.” De menneskelige behovene tilkaller energi. De menneskelige behovene tror de er ganske flinke til å tilkalle energi, men det er de egentlig ikke. Dette menneskelige aspektet av dere, det lille menneskelige vesenet – er veldig, veldig trengende.

Sammen med hjernen eller sinnet, sammen med de forvrengte aspektene deres, ja, da får dere en masse veldig in-effektiv skapelse. Det suger til seg en masse energi, men veldig, veldig in-effektivt, og så kommer det i veien for å forstå Det Sanne Hjertet deres. Det kommer i veien for å forstå den virkelige bevisstheten deres.

Så hvordan arbeider dere med, hvordan håndterer dere disse menneskelige behovene som hele tiden blander seg inn? Hva gjør dere? Tramper på dem? (noen sier ”puster”) Mennesket behøver ikke å bekymre seg om pusting med mindre hodet blir holdt under vann. (latter) Det bryr seg egentlig ikke om pusting i det hele tatt! Jeg mener, de menneskelige behovene deres forutsetter at dere puster."

Hvordan forholde seg til de menneskelige behovene?

Valg er viktig, sier Adamus: "Så hvordan håndterer dere menneskelige behov som suger til seg en masse av energien, som hindrer det Sanne Hjertet, den egentlige lidenskapen i å skape? Å gjøre et valg er viktig. Det er viktig. Når dere gjør et bevisst valg, så tiltrekker det seg en masse energi, for det er bevisst og det er et valg, og plutselig får det prioritet, det får prioritet foran de menneskelige behovene. Plutselig er det forhåpentligvis ønsket fra det Sanne Hjertet deres. Dere gjør et valg. Det får energi til å begynne å bevege seg.

Som vi tidligere har snakket om, gjør ikke de fleste mennesker valg bortsett fra fargen på slipset og hvilken frokostblanding de vil ha om morgenen. De gjør ikke det.

Når dere gjør et veldig bevisst valg, slik hver og en av dere har gjort, og sier; ”Jeg gjør et valg - uansett hva ... Det trekker inn en utrolig mengde energi for å støtte virkeligheten deres. Det bevisste valget er veldig viktig." Men de menneskelige behovene er fremdeles der inne, de napper i vei, tar fra dette, hindrer virkelig skapelse, bevisst skapelse i å fungere.

Og aksept er viktig.

ADAMUS: "Aksepter deg selv, men hvis du ikke liker det som skjer i virkeligheten din, så gi deg for faen ikke over til det. Jeg mener, forandre det! Gjør et valg. Gjør et valg.

”Universet” – jeg setter det i anførselstegn – ikke det fysiske universet, men den energien som er der ute er veldig bokstavelig. Den er veldig enkel. Energi er faktisk egentlig taus. Den er egentlig det. Det er ingen intelligens i energi.

Den ganske enkelt responderer. Og hvis en tror på mangel, så vil den bare… det er der. Den bryr seg ikke. Den har ingen agenda. Den er der for å tjene dere. Energi, all energi er der for å tjene dere.

De fleste mennesker er ikke klar over det. På en eller annen måte tror de at de er her for å tjene energien. Men den er veldig bokstavelig. Hvis en tror på synd, så er den der. Dere kommer til å synde. Hvis dere tror at den menneskelige opplevelsen suger, vil det støttes. Den er veldig bokstavelig. Den er uten hjerne.

Så når du sender en anmodning ut til universet, så vil det så visst bare komme tilbake til deg for å støtte det du enn måtte føle om deg selv som skaper. Universet har ikke svaret. "Universet" - Feltet vil sende energier for å støtte det du enn måtte ønske.

Og energiene, det er ingen intelligens i dem, de har en støttende rolle. Det er ingen større intelligens enn deg der ute i universet. Ingensteds. Du kan lete i kosmos, og det finnes ingen større intelligens. Jeg snakker ikke om sinnet, jeg snakker om sjelen. Det gjør ikke det."

Det blir mer informasjon om dette i senere møter. Gå inn på denne adressen: www.crimsoncircle.com/no og få med deg de nyttige budskapene Adamus kommer med:

www.crimsoncircle.com/no

Ingen kommentarer: