lørdag 25. juni 2011

Vise ord fra Iliuka!

Iliuka - Visdomsord
Iliuka.net
Kanalisert av Leif HavikDNA – ADHD - AUTISME

Står vi foran en DNA-endring.
Det bliver lettere at se at megen småfrø (=barn) som lever på din klode og i ditt rike alt er transformeret til høyere frekvenser. Der er for nogen at titeleres lik symptomer lik ADHD. Dog like fullt er der en åpenhet i kommunikasjoner med ’dolphins’ (delfiner) – gudenes gaver, og lik at kommunisere med pelsvesener. Og menneskebarn der er av autister. Således er der alt i høyere frekvenser for nogle menneskebarn alt nu, lik der påvirker de profiler lik den DNA. Alt for hva den óg ser; der finnes artsmangfoldigheter lik av dyr og beplanter der alt nu har muteret.

ADHD - hva er det?
Ei ser vi der finns sådant. Der er alt lik høye frekvenser der tilføres, lik absorberes, av hva der tales indigo-barn. Således er der manifestasjoner lik der for doktors og for menneskebarn kan fortolkes så, dog der finns ei nogen sådan benevnelse i våre himler. Der må bemøtes til hvorledes der er til de samme frekvenser, lik der er for ‘dolphins’, lik der er for høyere vibrasjoner. Der finnes menneskebarn der kommuniserer vel, og således kan der óg skape alt større harmonier i hva den selv definerer. Konu Ekatah.

Hva er årsaken til ADHD?
Der finnes ei noget sådant. Der finnes noget hva der tales ’Den niende frekvensers frø’, for hvorledes der fødes menneskesbarns frø der har alt høyere vibrasjoner. Lik der er på samme nivå som ’dolphins’, lik der er på samme nivå som Den Store ‘Spirit of the Eagle’. Således er der i for fremtidens komme, der er lik ei store og små menneskebarn kan forstå. Der er alt høyere energiers bevisstheter, alt mer raskere formidlelser av informasjoner, dog ei finnes der nogen sådant benevnelser i våre himler. Konu Ekatah.

ADHD-diagnose og medisinering?
Så er det, for ei finns der nogen sådan betegnelse. Der er igjennom de høyere vibrasjoner der mottages alt lettere av frø der lever nu. Således der kommer alt i styrkede uttrykk for sådant. Der óg er igjennom hva der skapes av musikk og hva der skapes av kolører, alt er der i høyere vibrasjoner - og så må der være. Konu Ekatah.

Hva er ‘indigo-frø’?
Der er vibrasjoner der er tilføret alle frø der er født på sin Jord efter det år der i din himmel tales 1982. Og der er den samme betegnelse om der er kristallenes barn. Og der er den samme betegnelse i hvilket der vil komme for hva der tales intergalaktiske barn. Der er de nye Jord-menneskebarn. Konu Ekatah.

Se mer: http://iliuka.net/Visdomsord.htm

Ingen kommentarer: