torsdag 30. juni 2011

Vi gir slipp!

Iliuka.net
Visdomsord
Kanalisert av Leif Havik


Mange har merket at bekymringer og minner de tidligere har hatt, plutselig er borte. Det relativt korte svaret Iliuka gir her, er en god indikator på at vi sletter mye av det unødvendige vi bærer på. Vi er blitt mer 'rasjonelle', mer årvåkne slik at vi rydder i våre tankebaner på en langt annen og grundigere måte enn da vi residerte i 3d. Da var 'ryggsekken' full av tull og vi slet oss fram med verdens tyngste bør dag etter dag, og så ikke hvordan vi kunne endre på det.


Vil hukommelsen min bli bedre?

Iliuka: "Vi ser; om den streber efter noget at minnes hva der taledes vås, ei vil der blive så. Om den streber noget efter at minnes hva der er til positive opplevelser, så vil der fordyrkes og komme tilbake. Dog vite nu, at meget av hva den før har båret, var unødvendige tanker og bekymmer. Konu Ekatah."

Ingen kommentarer: