søndag 5. juni 2011

Farvel 3. dimensjon!

Energy For June Suzy Miller
5 June 2011


Nå kommer energien som endrer trossystemer, energien er flytende og ser ut til å samle oss opp og sette oss ned på et annet sted i 3d, sier Suzy Miller. Det er et fullstendig nytt og spennende energimønster som viser seg, en helomdreining i retning. Det er en transformasjon - en forvandling som skjer. Fortida viskes liksom ut i denne energien, og det sjøl om fortida var igår! Det er ikke noe poeng i å 'hjelpe' energien på noen måte, vær som du er og vit hvem du er og sjøltilliten vokser. Dette er en energi-tsunami som feier over oss og fjerner gamle utslitte mønstre av alle slag.

Det blir en større bevissthet rundt fenomenet Enhet, og vi 'setter' oss mer i kroppen. Det vi har kvittet oss med vil vi nå kunne se fra den 'andre' siden, vi kan se hvordan vi agerte ut fra frykt på det gamle stedet. Vi blir kjent med hvordan frykten virket på oss, vi får se med kjærlighet hvordan vi reagerte ut fra frykt. Med det samme du fokuserer på forskjellen er forvandlingen skjedd. Vi tilegner oss altså evnen til å elske det som er sårt i oss og dermed heale det. Vi vrenger innsiden ut, i egne øyne, og ser begge sidene i situasjonene. Denne bevisstheten fra det indre vil være å gjøre bevisste valg. Vi vil stole på oss sjøl i de valg vi tar!

Dimensjonene blandes slik at vi har tilgang til de usynlige 'hjelperne', høyere aspekter av oss som har oversikten på en mer effektiv måte. Hvis du ikke allerede har hatt denne direktelinjen til dine høyere aspekter, engler og erkeengler, så gjør deg klar til å møte og motta fra dem. Skift over til behag i det fysiske livet, og merk deg hva som skjer; tids-warps, skifter, bruker minimal innsats. Skap intensjonene gjennom det som er igjen av bgrepet Tid. Merk deg sammenbruddet mellom personlige og kollektive tidslinjer. Mye vil ryddes på svært kort tid. Det blir en ekspansjon i evnen til å gi og å motta kjærlighet. Merk også at du ikke føler det samme, engasjerer deg ikke på samme måten og generelt bare er glad i livet uten noen spesifikk grunn - det bare bobler opp fra innsiden.

Når du følger med hva som skjer denne måneden, forstå også at du legger muligheter og potensiale til kollektivet. Gi deg sjøl den gaven det er å ære deg sjøl for innsatsen. Vær din egen beste støttespiller. Det som enda ikke har skjedd er det ingen hensikt i å snakke om eller mislike, så la det ligge. Alt er i endring nå.

Les her: http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

Ingen kommentarer: