torsdag 2. juni 2011

Slipp gamle roller - eller bli i 3d!

You Are Flying Without a Net
2 June 2011
Channeler: Brenda Hoffman
Welcome to Brenda's Blog


De neste ukene vil være et møte med seg sjøl for mange. Det er nødvendig å gi slipp på det som har vært 'sikkerhetsnettet' i den gamle verden, du får ubetinget kjærlighet så lenge du gjør som det befales! Dette er innlært gjennom religionene og oppfattet av kristne, muslimer, jøder og andre som veien til den store godheten så lenge du holder deg innenfor rammene som er satt opp for deg. Det samme gjelder i familien, i samfunnet og i alle forhold med menneskelig samkvem. Alt ville være i orden så lenge du spilte rollen som var tildelt deg. Nå gjelder ikke lenger dette 'nettet', ikke fordi nettet har endret seg på noe vis, men fordi du har forandret deg. Du kan ikke love deg 'bort' på samme blinde måten lenger. Du forflytter deg fra syltrange grenser gitt deg av andre, til ditt eget opplegg som er uten grenser i det hele tatt. En skremmende tid for mange!

Du vil heretter finne folk som gir deg følelsen av velvære. Det du har opplevd som lett og lyst, blir mørkt og tungt, og det mørke og tunge blir stadig mer tydelig. Det nye du tidligere ikke kunne se, kan bli en del av ditt liv nå. Endringer er aldri lette for mennesker, og denne tida er spesiell. Du blir mer som en nyfødt, vet ikke hvorfor du gjør det du gjør, men gjør det bare.

Hvordan denne overgangen skal arte seg er det ingen som vet. Vi 'flyr' videre uten sikkerhetsnett og skaper mens vi flyr. Selve overgangen er så fantastisk for alle, både for oss og våre venner som ser på fra et annet perspektiv. Ingen kjenner vår fysiske evne til å nå målet denne gangen.

Dette har lagt seg til rette for oss, sjøl om ingen hadde tro på at vi ville greie det. Vi motbeviser både oss sjøl og andre. Vi blir advart om å ikke gå lenger enn den fysiske kroppen er i stand til - dette vet vi intuitivt. Følg ditt eget tempo - det er 3d-tanker å være bedre eller raskere enn andre.

Tilbake til barndommen. Se på det lille barnet - det gjør alt på sin egen måte og til sin egen tid. Barnet bestemmer sjøl når og hvordan - det samme er tilfellet for deg. Det spiller ingen rolle i hvilken retning du beveger deg først, eller om det skjer i dag eller i morgen. Poenget er å gjøre det som er riktig for deg og da spiller det ingen rolle i hvilken rekkefølge osv.

Går du inn i den nye Tidsalderen fordi det føles riktig og er en del av din indre viten - er det riktig for deg. Føler du behov for å senke farten eller kanskje stoppe helt opp - er det også riktig. Mulighetene er for hånden i evigheter, men pass på at behovet er ditt og ikke noen andres. Lar du deg diktere av andre, risiskerer du å forbli i den gamle tidsånden.

Se mer her: www.LifeTapestryCreations.com

Ingen kommentarer: