onsdag 29. juni 2011

Symbol-språk sett fra ny vinkel!

Nå begynner det heldigvis å rakne for Anunakiene som sta holder på sine forskrudde tanker om fortsatt hegemoni rundt omkring i verden. De har herjet vår verden i omkring 13 tusen år - ut fra en modell hvor individet på 'bakken' skulle være penge-innbringerne, mens Anunakiene skulle splitte og herske og holde sliterne uvitende i 'dødens sone'. Ikke én regjering kan si seg fri for å ha brukt denne modellen over sitt folk. Ikke én! Det kan kanskje få oss til å tenke en gang til over hva demokrati egentlig er for noe! Ikke ét sted har opplevd demokrati på den 13 tusen år lange søvnen vir har hatt!

Jeg vil oppfordre alle som leser dette til å forstå at det er tanker, våre egne fordreide tanker dette gjelder og som vi kaller Anunaki, 'mørke' eller skygger, osv. Alt dreier seg fortsatt om det vi produserer i vårt eget DNA inne i vår egen kropp, og som nå svever i kjølvannet av den såkalte Oppvåkninga - også det inne i samme kroppen. I denne forståelsen er de formene vi gjør bruk av - som mennesker, land, osv. - symboler for det som egentlig foregår i vårt DNA - i kjemien!

Sheldan Nidle snakker om snarlig avsløring i sin melding idag:
http://www.reenagagneja.com/2011/06

Ingen kommentarer: